các trường hợp người khai hải quan phải nhờ sự hỗ trợ trực tiếp của bo phận kỹ thuật help-desk

Trần Thị Hạnh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI KHAI HẢI QUAN PHẢI NHỜ SỰ HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CỦA BỘ PHẬN KỸ THUẬT HELP-DESK TỔNG CỤC HẢI QUAN

Việc đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống VNACCS, đăng ký chữ ký số để doanh nghiệp khai tờ khai hải quan điện tử hay thực hiện các thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, người khai hải quan có thể thực hiện chủ động tự thực hiện trên các chức năng Dịch vụ công trên cổng thông tin của Tổng cục Hải quan.

Tuy nhiên, những trường hợp sau đây, người khai phải nhờ sự hỗ trợ can thiệp trực tiếp của cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm Help Desk Tổng cục Hải quan:

Trường hợp 1: Chữ ký số bị mất, hỏng, doanh nghiệp phải mua chữ ký số mới

Trưởng hợp 2: Chứ ký số hết hạn hiệu lực, doanh nghiệp gia hạn chữ ký số sau thời điểm hết hạn

Cả 2 trường hợp nêu trên, người khai hải quan không thể tự cấu hình thông tin chữ ký số mới vào tài khoản quản trị VNACCS, cần sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ kỹ thuật Tổng cục Hải quan.

Do thông tin về tài khoản người sử dụng hệ thống VNACCS và chữ ký số là những thông tin bảo mật liên quan trực tiếp đến DN, để đảm bảo quyền lợi và tính bảo mật cho doanh nghiệp, người sử dụng cần thực hiện các bước theo một trong hai cách sau:

Cách 1:

- Gửi công văn, hồ sơ qua đường bưu điện tới Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan - Tổng cục Hải quan - Lô E3 Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Cách 2:

- Trực tiếp mang hồ sơ tới Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan - Tổng cục Hải quan - Lô E3 Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

* Thông tin hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị cấp mật khẩu mới / cập nhật lại thông tin chữ ký số (công văn do công ty tự soạn, có đóng dấu xác nhận của lãnh đạo công ty, cung cấp địa chỉ công ty, thư điện tử, số điện thoại liên hệ);

- Bản chứng thực/bản công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Bản chứng thực/bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký thuế nếu giấy phép ĐKKD không có mã số thuế;

- Bản chứng thực/bản công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp;

- Giấy giới thiệu (trong trường hợp trực tiếp mang hồ sơ tới Tổng cục Hải quan).

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xử lý hồ sơ và phản hồi cho doanh nghiệp qua thư điện tử đã đăng ký của doanh nghiệp trong công văn đề nghị.
 

Thành viên trực tuyến

Top