Các ví dụ minh họa nội dung quy định tại Khoản c, Điều 7 UCP 600

Ngạo Du

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Các ví dụ minh họa nội dung quy định tại Khoản c, Điều 7 UCP 600:
"Sự cam kết hoàn trả tiền của Ngân hàng phát hành cho Ngân hàng được chỉ định là độc lập với sự cam kết của Ngân hàng phát hành đối với người thụ hưởng".

Ví dụ 1: L/C quy định: "Available with nominated bank by negotiation", thì:
a.Cam kết hoàn trả của Ngân hàng phát hành cho Ngân hàng được chỉ định là: Ngân hàng phát hành nhận được điện đòi tiền của Ngân hàng được chỉ định nói rõ xuất trình là phù hợp và yêu cầu Ngân hàng phát hành hoàn trả. Nhận được điện, Ngân hàng phát hành sẽ ngay lập tức hoàn trả tiền cho Ngân hàng được chỉ định. Điều này không có nghĩa là người thụ hưởng đã được Ngân hàng phát hành thanh toán.
b.Cam kết của Ngân hàng phát hành đối với người thụ hưởng: Thanh toán miễn truy đòi cho người thụ hưởng khi xuất trình phù hợp. Như vậy, việc người thụ hưởng có chắc chắn nhận được tiền thanh toán của Ngân hàng phát hành hay không còn phải chờ cho đến khi Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ và phải được Ngân hàng phát hành kết luận xuất trình là phù hợp. khóa học xuất nhập khẩu

Ví dụ 2: L/C quy định "available with nominated bank by payment", nhưng Ngân hàng được chỉ định đã từ chối thanh toán, điều này không có nghĩa là cam kết thanh toán của Ngân hàng phát hành đối với người thụ hưởng hết hiệu lực. Nếu xuất trình là phù hợp thì Ngân hàng phát hành vẫn phải thanh toán miễn truy đòi cho người thụ hưởng.

Ví dụ 3: L/C quy định: "Available with nominated bank by negotiation" và Ngân hàng được chỉ định đã chiết khấu miễn truy đòi người thụ hưởng. Điều này không làm thay đổi cam kết của Ngân hàng phát hành đối với người thụ hưởng khi xuất trình là phù hợp. Còn việc Ngân hàng phát hành có hoàn trả cho Ngân hàng được chỉ định là phụ thuộc vào xuất trình có phù hợp hay không.

Đăng tại diễn đàn xuất nhập khẩu.
 

Thành viên trực tuyến

Top