Cách nhận biết vận đơn vô danh

Hoàng Oanh Phạm

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Vận đơn vô danh là vận đơn quy định giao hàng cho bất kỳ người nào cầm vận đơn hợp pháp, bao gồm các trường hợp sau:
- B/L trong ô Consignee ghi: "to Bearer or to Holder".
- B/L ký hậu để tróng (endorsed in blank)
- B/L ký hậu theo lệnh để trống (endorsed to order in blank)
- B/L ký hậu cho người cầm (endorsed to Bearer or to Holder)
Cần lưu ý là, nếu một vận đơn mà trong ô Consignee là để trống (không ghi tên người nhận hàng đích danh, không ghi giao hàng theo lệnh của một người đích danh hoặc chỉ ghi giao hàng theo lệnh để trống), thì phải hiểu là giao hàng theo lệnh là của người gửi hàng, do đó không được xem là loại vận đơn này là vận đơn vô danh.
Vận đơn vô danh được chuyển nhượng đơn giản bằng cách trao tay, ai cầm vận đơn trong tay người đó là chủ sở hữu vận đơn và có quyền yêu cầu người chuyên chở giao hàng cho mình. Càn chú ý là, vận đơn vô danh có thể chuyển thành vận đơn đích danh hay vận đơn theo lệnh bằng thủ tục ký hậu.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top