Cần hỏi mã HS cho đầu KARAOKE

Bạn kiểm tra thử coi 85198141 có đúng không
 
Thiết bị karaoke tích hợp các chức năng micro và điều khiển từ xa có thể tham khảo mã HS thuộc nhóm: 85198199: ---- Loại khác từ phân nhóm 8519.81
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top