Cấu trúc và đặc điểm của tờ khai ECUS – VNACCS

Bài viết
2
Reaction score
1
Có 3 phần cấu trúc tờ khai

Phần 1: Là danh sách các nút nghiệp vụ (Các nút này sẽ mở đi hoặc sáng lên theo từng trạng thái của tờ khai)

Phần 2: Hướng dẫn nhập liệu cho từng chỉ tiêu trên tờ khai và thong điệp thong báo trả về từ hệ thống của Hải quan.

Phần 3: Thông tin tờ khai bao gồm: Thông tin chung, danh sách hàng, chỉ thị của Hải quan và kết quả xử lý tờ khai.

Có 4 đặc điểm của tờ khai ECUS – VNACCS

(1) Việc khai tờ khai sẽ thực hiện theo các bước nghiệp vụ, mỗi nghiệp vụ sẽ có một mã tương ứng như:

- Lấy thong tin tờ khai từ Hải quan (IDB)

- Khai trước thông tin tờ khai (IDA)

- Khai chính thức tờ khai (IDC)

- Lấy kết quả phân luồng, thông quan

- Các nút nghiệp vụ từ 5.1 đến 5.4 sử dụng để sửa tờ khai

- Xem thông tin tờ khai từ Hải quan (IID) sử dụng để xem tờ khai đã khai báo từ hệ thống của Hải quan

Để giải thích rõ quy trình khai theo các nghiệp vụ này chúng tiiu sẽ hướng dẫn ở mục tiếp theo:

(2) Danh sách hàng của tờ khai chỉ khai được tối đa 50 dòng hàng, khi có lớn hơn 50 dòng hàng thì sẽ phải tách ra thành nhiều tờ khai nhánh (việc tách này sẽ do chương trình thực hiện tự động, người khai chỉ cần nhập tất cả các dòng hàng trên tờ khai đầu tiên, khi khai chương trình sẽ tách thành các tờ khai nhánh phù hợp).

(3) Các danh mục như: Loại hình xuất nhập khẩu, Đơn vị Hải quan, Danh mục cảng cửa khẩu, đơn vị tính,… được chuẩn hóa lại theo chuẩn mực VNACCS.

(4) Các chỉ tiêu thông tin bắt buộc phải nhập trên tờ khai rất ít, các chỉ tiêu thông tin không nhập sẽ được hệ thống của Hải quan trả về, ví như chúng ta chỉ cần nhập mã đơn bị xuất nhập khẩu thì hệ thống của Hải quan sẽ trả về các thông tin còn thiếu như Tên đơn vị, địa chỉ,… Hay trên dòng hàng thì không cần nhập trị giá tính thuế và thuế suất, tiền thuế mà khi khai hệ thống của Hải quan sẽ tự trả về trị giá tính thuế và thuế suất, tiền thuế tương ứng với mỗi sắc thuế vì vậy chúng ta sẽ hiệu tại sau lại có bước “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” (có thể hiểu là khai trước thông tin tờ khai, nếu người khai thấy phù hợp thì mới tiến hành khai chính thức bằng nghiệp vụ “Khai chính thức tờ khai (IDC)”, khi khai chính thức thì hệ thống của Hải quan mới đưa tờ khai vào xử lý thông quan).
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top