Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi xử lý tờ khai TNTX; TXTN quá thời hạn

Vương Thị Hà

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình có thấy 1 bài chia sẻ khá hay về xử lý tờ khai TNTX, TXTN quá thời hạn
Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi xử lý tờ khai TNTX; TXTN quá thời hạn (không bao gồm loại hình Kinh doanh TNTX,TXTN):
Bước 1:
- DN và đối tác nước ngoài phải có thỏa thuận gia hạn thời hạn TNTX, TXTN (lưu ý: nên thỏa thuận thời hạn dài dài 1 chút, tránh tình trạng chỉ 1, 2 tuần)
- Sau đó phải xác định hướng xử lý TK TNTX, TXTN này ntn? Ví dụ: 1/sẽ tái xuất, tái nhập theo đúng mục đích ban đầu; 2/ Chuyển đổi mục đích sử dụng so với ban đầu – tạm xuất nay thành xuất đi luôn; tạm nhập nay thành tiêu thụ nội địa (được đối tác cho tặng, biếu, mua,….). Lưu ý, việc chuyển mục đích sang tiêu thụ nội địa hàng hóa TNTX, TXTN phải thực hiện đầy đủ chính sách hàng hóa và chính sách thuế.
Việc gia hạn thời hạn TNTX, TXTN và phương án xử lý sau cùng của hàng hóa phải dc DN và đối tác phải được thể hiện thành văn bản (Agreement hoặc Annex Contract).
Bước 2:
DN thực hiện nghiệp vụ TIA/TIB để sửa đổi, bổ sung thời hạn TNTX, TXTN mới. Việc này sẽ giúp DN “mở” tờ khai TNTX, TXTN ra (do khi hết thời hạn TNTX, TXTN cũ thì tờ khai sẽ “đóng” không cho phép “gọi” tờ khai ra được). học kế toán thực hành
Bước 3:
Chuẩn bị các Giấy tờ phục vụ cho việc Lập BBVP về hành vi TNTX, TXTN quá thời hạn đã đăng ký với cơ quan HQ:
1/ Giấy ủy quyền (nội dung hình thức mời các bạn tham khảo Google) ký BBVP, nhận QĐXP,….trong trường hơp Người đại diện pháp luật Công ty không trực tiếp lên làm việc và ký BBVP. (01 bản gốc)
Lưu ý quan trọng:
+ Giấy ủy quyền phải là bản gốc, có chữ sống của Người ủy quyền và Người được ủy quyền;
+ Nội dung Giấy ủy quyền bắt buộc phải có nội dung “ủy quyền cho Ông XXXX ký BBVP, nhận QĐXP và xử lý các vấn đề khác liên quan đến tờ khai quá hạn số….ngày….”
2/ Chứng minh nhân dân (hộ chiếu) của Người sẽ ký BBVP (người đại diện PL hoặc người được ủy quyền). (01 bản copy)
3/ Giấy phép đầu tư kinh doanh của Công ty (01 bản ký đóng dấu xác nhận của Công ty – Sao y bản chính).
4/ Tờ khai TNTX, TXTN quá thời hạn.
Bước 4:
Soạn thảo CV gửi Chi cục Hải quan với nội dung đề nghị được gia hạn thời hạn TNTX, TXTN cua tờ khai đã quá hạn và thông báo nội dung hướng xử lý của lô hàng TNX, TXTN (đã nêu ở Bước 1). Gửi kèm công văn này là các loại giấy tờ mà đã thực hiện ở các Bước 1 đến Bước 3.
Bước 5:
HQ tiếp nhận toàn bộ các Giấy tờ Bước 4: tiến hành lập BBVP; trình duyệt việc gia hạn TNTX, TXTN và phương án xử lý hàng hóa của TNTX, TXTN.
Bước 6:
DN đi Nộp phạt QĐXP và tiến hành thực hiện phương án xử lý hàng hóa của TK TNTX, TXTN:
- Tái xuất, tái nhập theo đúng mục đích ban đầu: mở tờ khai theo loại hình quy định tại CV 2765/TCHQ-GSQL
- Trường hợp đã tạm xuất nay xuất đi luôn: mở tk B12
- Trường hợp tiêu thụ nội địa đối với hàng tạm nhập (được khách hàng tặng, biếu, bỏ, cho, mua bán,…): mở tk A21 (thực hiện đầy đủ chính sách hàng hóa và chính sách thuế)
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top