Thảo luận Chính sách và thủ tục nhập khẩu máy khoan mới nhất

annanguyen1

New member
Bài viết
22
Reaction score
0
Thủ tục nhập khẩu máy khoan tại Việt Nam được quy định theo các văn bản pháp luật sau:
  • Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN3810/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019
  • QCVN 9:2012/BKHCN
  • Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012
  • Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2013
  • Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 16 tháng 06 năm 2017
  • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
  • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017
  • Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16 tháng 06 năm 2017
  • Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018
Từ những văn bản trên thì có thể chia ra thủ tục nhập khẩu máy khoan gồm hai loại đó là: Nhập khẩu máy khoan có kiểm tra chất lượng và nhập khẩu máy in không phải kiểm tra chất lượng.

Tư vấn liên hệ :

♦ Em Anna Nguyen (Mobil/zalo): 0353155958 (Tel: 0886288889)
♦Email: anna.nguyen@doortodoorviet.com
♦Website: www.doortodoorviet.com
Xem thêm: https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-may-khoan-cam-tay/
 
Top