Chỉnh sửa manifest cho hàng nhập khẩu đường biển

Hà Thanh Vân

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Khi khai báo lô hàng trên manifest, nếu thì bị sai thì sửa manifest như thế nào?

Manifest là hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh dành cho người khai hải quan là các hãng tàu, đại lý hãng tàu và công ty giao nhận.

Các công văn hướng dẫn khi điều chỉnh manifest

1. Công văn cam kết chưa mở tờ khai Hải Quan của người nhận (Consignee)

wrdf.JPG


Các thông tin cần phải trình bày trên công văn:

  • Tên và địa chỉ người nhận
  • Thông tin lô hàng: đại lý nước xuất khẩu, tên tàu, số chuyến, số Master Bill, số House Bill, số cont/seal, số lượng kiện hàng, trọng lượng (gross weight), tên hàng, cảng nhập hàng.
  • Lý do điều chỉnh
  • Cam kết về thông tin là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật
  • Bắt buộc có đóng dấu và ký tên của đại diện người nhận

2. Công văn xin điều chỉnh nội dung Manifest của Forwarder

chnh-sa-manifest-cho-hang-nhp-khu-duong-bin.JPG


Điện điều chỉnh từ đại lý: (tiếng Anh & tiếng Việt)

Tổng hợp mail yêu cầu chỉnh sửa thông tin trên HBL giữa FWD 2 đầu XK-NK.

Cả hai bản tiếng Anh & tiếng Việt đều phải có đóng dấu – kí tên của người đại diện pháp luật công ty FWD

Nội dung Manifest đã được điều chỉnh

Thực hiện điều chỉnh lại thông tin MNF như sau :

Tại mã hồ sơ cấp phép lô hàng -> yêu cầu sửa đổi -> yêu cầu sửa đổi vận đơn

-> Nhập vào các thông tin cần sửa đổi & lý do thay đổi -> Lưu yêu cầu

-> Dùng chữ kí số của công ty FWD để đẩy hồ sơ MNF mới lên.

Đến khi có “THÔNG BÁO: Vận đơn gom hàng đã được gửi đến hệ thống xử lý nghiệp vụ của các Bộ, ngành.” thì việc đẩy hồ sơ MNF chỉnh sửa đã thành công.

chnh-sa-manifest-cho-hang-nhp-khu-duong-bin-.JPG


MBL & HBL sau khi chỉnh sửa:

Trên cả 2 B/L chỉnh sửa cần có đóng dấu & kí tên của người đại diện pháp luật công ty FWD.

Trường hợp chỉ chỉnh sửa thông tin trên HBL (real shipper/real consignee) thì không cần bản MBL đã điều chỉnh.

Giấy giới thiệu (Consignee & Forwarder)

Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 
Sửa lần cuối:
Top