Cho e hỏi về hoàn thuế nhập khẩu khi xuất B13

Hồ Mai

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
chúng tôi là doanh nghiệp FDI, nhập hàng từ nước ngoài và xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất, hiện đang xuất khẩu theo loại hình B11. Trường hợp này, công ty tôi không thuộc diện miễn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên theo khoản 1 Điều 34 NĐ 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, công ty có thể xuất B13 cho doanh nghiệp chế xuất để được miễn thuế không?
 

Thành viên trực tuyến

Top