Chữ ký trên C/o form D do Malaysia cấp

Linh Thuỳ Mai

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
mình có nhập lô hàng thực phẩm về Tân cảng. Bên nhà xuất khẩu cung cấp C/o form D cho lô hàng trên. bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh.nhưng có chữ ký ô 12 (phòng thương mại Malaysia ký)không có trong danh sách đăng ký trên mạng. vì thế mình không được hưởng thuế suất ưu đãi 5%, thuế thông thường là 25%. Bên Malysia họ nói là đã đăng ký chữ ký rồi và có hiệu lực từ ngày 10/1/2019
cho mình hỏi phải làm thủ tục gì để chữ ký trên được xem là hợp lệ để được hưởng thuế NK ưu đãi 5%. Bên Malysia họ nói là đã đăng ký chữ ký rồi và có hiệu lực từ ngày 10/1/2019. học về xuất nhập khẩu online
 

Trần Thị Liễu

New member
Bài viết
2
Reaction score
1
mình có nhập lô hàng thực phẩm về Tân cảng. Bên nhà xuất khẩu cung cấp C/o form D cho lô hàng trên. bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh.nhưng có chữ ký ô 12 (phòng thương mại Malaysia ký)không có trong danh sách đăng ký trên mạng. vì thế mình không được hưởng thuế suất ưu đãi 5%, thuế thông thường là 25%. Bên Malysia họ nói là đã đăng ký chữ ký rồi và có hiệu lực từ ngày 10/1/2019
cho mình hỏi phải làm thủ tục gì để chữ ký trên được xem là hợp lệ để được hưởng thuế NK ưu đãi 5%. Bên Malysia họ nói là đã đăng ký chữ ký rồi và có hiệu lực từ ngày 10/1/2019.
Trường hợp công ty đã liên hệ với đối tác Malaysia và được biết thông tin là mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký phát hành C/O mẫu D của Malaysia đã được đăng ký và có hiệu lực kể từ ngày 10/1/2019 thì nên trình bày rõ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xem xét giải quyết. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ đối chiếu các thông tin về cơ quan, cá nhân và mẫu chữ ký có thẩm quyền phát hành các C/O trong cơ sở dữ liệu của Hải quan để giải quyết cho hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
 

Thành viên trực tuyến

Top