Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm giới thiệu việc làm

Lan Huong Nguyen

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Trung tâm giới thiệu việc làm các tỉnh là địa chỉ uy tín và tin cậy trong giới thiệu việc làm cũng như hỗ trợ đào tạo nghề tại các địa phương. Các trung tâm giới thiệu việc làm này thuộc sự quản lý của Sở lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh đó.
Vai trò và chức năng của Trung tâm giới thiệu việc làm
Dưới đây là một số chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm giới thiệu việc làm mà bạn có thể tham khảo.
- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề nghiệp, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng,về kỹ năng thi tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động, về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, về sử dụng lao động và phát triển việc làm; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.
- Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm: giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động; cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động; giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng;
- Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động;
- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm; đào tạo kỹ năng, dạy tiếng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật;
- Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật;
- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật chung về lao động, việc làm;
- Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm;
- Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các Dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật.
- Quá trình thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Lao động TB & XH tỉnh.

Đừng bỏ lỡ những thông tin mới nhất tại: https://ijobsvn.blogspot.com/
 

Thành viên trực tuyến

Top