Giải đáp Chức vụ Trưởng phòng kế toán

HRchannels

Member
Bài viết
207
Reaction score
0
Sự khác biệt giữa trưởng phòng kế toán và kế toán trưởng là gì? Bài viết này sẽ nói rõ về hai chức vụ này và sự khác nhau cơ bản.

Trưởng phòng kế toán là ai?​

Trưởng phòng kế toán là người đứng đầu bộ phận kế toán trong một tổ chức hoặc công ty. Trưởng phòng kế toán có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động kế toán, bao gồm việc ghi chép, phân loại, kiểm tra và báo cáo tài chính của tổ chức. Nhiệm vụ của trưởng phòng kế toán cũng bao gồm đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán, thuế và tài chính, và đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến tài chính của tổ chức.
>>> Xem thêm: Tuyển dụng nhân sự Trưởng phòng kế toán lương cao

Kế toán trưởng là ai?​

Kế toán trưởng là người đảm nhiệm vị trí quản lý cao nhất trong bộ phận kế toán của một tổ chức hoặc công ty. Vai trò của kế toán trưởng là đảm bảo rằng các quy trình kế toán được thực hiện đúng quy định, tài liệu kế toán được ghi chép và báo cáo tài chính được thực hiện một cách chính xác và đúng thời hạn.
>>> Quan tâm: Việc làm tiếng Trung tại HRchannels

Sự khác nhau giữa Trưởng phòng kế toán và Kế toán trưởng​

Trưởng phòng kế toán và kế toán trưởng là hai vị trí quản lý trong lĩnh vực kế toán, tuy nhiên, có một số sự khác nhau giữa hai vị trí này. Dưới đây là một số điểm khác biệt chính:
Trưởng phòng kế toán (Accounting Manager): Trưởng phòng kế toán là người đứng đầu bộ phận kế toán trong tổ chức và có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kế toán. Trưởng phòng kế toán thường có nhiều nhiệm vụ quản lý, như lập kế hoạch, phân công công việc, đào tạo nhân viên, xây dựng quy trình và chính sách kế toán. Họ cũng có trách nhiệm giám sát và đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn của báo cáo tài chính.
Kế toán trưởng (Chief Accountant): Kế toán trưởng là vị trí quản lý cao nhất trong bộ phận kế toán của một tổ chức. Kế toán trưởng có trách nhiệm chủ đạo trong việc quản lý và điều hành các hoạt động kế toán. Họ thường có nhiều trách nhiệm chiến lược, bao gồm đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy định kế toán, đưa ra quyết định chiến lược liên quan đến tài chính, tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề tài chính, và theo dõi các xu hướng kế toán và tài chính mới.
Tóm lại, trưởng phòng kế toán là người quản lý bộ phận kế toán trong tổ chức, trong khi kế toán trưởng là vị trí quản lý cao nhất trong bộ phận kế toán, có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kế toán và đưa ra quyết định chiến lược liên quan đến tài chính của tổ chức.
 

Thành viên trực tuyến

Top