Chia sẻ CHỨNG THƯ ECTN - BURKINA FASO

Bài viết
31
Reaction score
0
ECTN là chứng từ cần thiết khi hàng đến Burkina Faso

ECTN là chứng từ bắt buộc cho tất cả các lô hàng nhập khẩu vào Burkina Faso bằng đường biển bao gồm hàng FCL, LCL, hàng rời, hàng Roro. Mỗi 1 bill phải được cấp 1 số ECTN tương ứng với từng lô hàng , nếu không tuân thủ theo quy định này thì hàng hóa sẽ không đủ điều kiện nhập khẩu vào nước này .

Thời gian cho phép nộp hồ sơ xin cấp chứng thư : bạn phải có chứng thư ECTN trước khi hàng đến .
ECTN là chứng thư điện tử được cấp dưới dạng PDF, bạn sẽ phải fw chứng từ này cho cnee để họ bổ sung chứng từ phục vụ cho việc nhập khẩu hàng hóa.

Kunna nhận làm tất cả các chứng thư cho các lô hàng châu Phi như: CNCA,ECTN,CTN,BESC,BIETC,FERI…

Liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0986 440 159 hoặc 0947 525 660
Email: exp01@kunna.com.vn
Skype: exp01.hpg.kunna
 

Thành viên trực tuyến

Top