Chứng từ không hợp lệ thì mình nên làm gì để ngân hàng Mở LC thanh toán tiền

Linh NT

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Chứng từ không hợp lệ thì mình nên làm gì để ngân hàng Mở LC thanh toán tiền
Bạn có thể thỏa thuận với người nhập khẩu
Nếu các sai sót này không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của người NK, và LC vẫn còn hiệu lực thì b thoả thuận với người NK đề nghị ngân hàng Mở tu chỉnh L/C, để những sai sót của chứng từ phù hợp với nội dung của L/C được tu chỉnh. học kế toán ở đâu tốt
Hoặc làm lại mới các chứng từ có sai sót và gửi lại cho ngân hàng Mở.
Đối với các chứng từ cho b phát hành như: INV, PL, B/E…, việc cấp lại không quá khó khăn. Chỉ cần xuất trình chứng từ đã được cấp mới trong thời hạn xuất trình chứng từ. học xuất nhập khẩu ở đâu
Nhưng đối với các chứng từ cấp bởi bên chứ ba như: B/L, Insurance Cert, C/O, Cert of Quantity…, việc cấp lại vừa tốn phí vừa tốn thời gian, và chưa chắc được cấp lại đúng như yêu cầu của L/C. Do vậy, cách này thường là lựa chọn cuối cùng. học kế toán ở đâu tốt nhất
Nếu không thể sử dụng 2 cách trên, b có thể yêu cầu ngân hàng của mình gửi bộ chứng từ đến ngân hàng Mở để thực hiện nghiệp vụ nhờ thu. Tức là b đã xoá vai trò “sở hữu” bộ chứng từ của ngân hàng Mở, ngân hàng này không được quyền gây khó dễ về mặt chứng từ nữa. Toàn quyền quyết định thanh toán thuộc về người NK. Tuy nhiên, b nên nhớ, lúc này, ngân hàng Mở không còn đóng vai trò giúp kiểm soát và khống chế chứng từ. Nhìn chung, cách này cũng là một giải pháp cuối cùng. Vì xét ra, rủi ro của b càng nhiều hơn nếu gặp phải một người NK không uy tín.
 
Sửa lần cuối:

Hà Thu Huyền

New member
Bài viết
4
Reaction score
0
Chứng từ không hợp lệ thì mình nên làm gì để ngân hàng Mở LC thanh toán tiền
Yêu cầu ngân hàng Thông Báo (của bạn) chiết khấu bộ chứng từ.
B có thể yêu cầu ngân hàng của b (ngân hàng thông báo) chiết khấu bộ chứng từ để nhận được tiền sớm. Nhưng thông thường ngân hàng này chỉ đồng ý chiết khấu khi bộ chứng từ đã được chấp nhận thanh toán (hối phiếu đã được ký chấp nhận) bởi ngân hàng Mở. Trong trường hợp chứng từ có sai sót nhỏ, thì b sẽ viết một Thư cam kết bồi thường (Letter of Idemnity) trong đó nêu rõ b sẽ trả lại tiền hàng cho ngân hàng Thông báo nếu ngân hàng này không được ngân hàng Mở trả tiền do bộ chứng từ bất hợp lệ. Chắc chắn, hình thức chiết khấu được sử dụng sẽ là chiết khẩu có truy đòi. khóa học kế toán thực hành
Hoặc
Làm lại mới các chứng từ có sai sót và gửi lại cho ngân hàng Mở.
Đối với các chứng từ phát hành như: INV, PL, B/E…, việc cấp lại không quá khó khăn. Chỉ cần xuất trình chứng từ đã được cấp mới trong thời hạn xuất trình chứng từ.
Nhưng đối với các chứng từ cấp bởi bên chứ ba như: B/L, Insurance Cert, C/O, Cert of Quantity…, việc cấp lại vừa tốn phí vừa tốn thời gian, và chưa chắc được cấp lại đúng như yêu cầu của L/C. Do vậy, cách này thường là lựa chọn cuối cùng.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top