Chuyển từ điều kiện FOB qua CFR

Đinh Công Nam

New member
Bài viết
2
Reaction score
1
FOB hoặc CFR đều thuộc Incoterm , quy định các điều khoản về giao nhận và trách nhiệm giữa Seller and Buyer trong hoạt động thương mai quốc tế. Vì vậy bất cứ sự thay đổi nào cũng cần có sự đồng ý giữa các bên.
Tôi không tìm thấy mối liên hệ nào giữ 2 tham số mà bạn đưa ra để trả lời câu hỏi về việc chuyển từ FOB --> CFR.
1) THỎA THUẬN ghi là Coffee beans : $1,600/MT with FOB term- Ho Chi Minh, VN
2) Chào giá Coffee beans : $1,000/MT with CFR term - Da Nang, VN ?
FOB - tên cảng đi theo thỏa thuận
CFR - tên cảng đến theo thỏa thuận
Vì sao lại chào giá cho khách mua ở Singapore mà lại giao hàng ở Da Nang, VN ?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top