CKS khai hải quan thì bình thường mà up file lên pus lại báo k hợp lệ

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top