CLOSING TIME LÀ GÌ?

Emy Nguyễn

New member
Bài viết
12
Reaction score
0
hi bạn,
Cut off = Closing time= Cut off time
Là 3 cách nói hay dùng, nghĩa giống nhau.
Được sử dụng để nói về 2 vấn đề: thời hạn gửi chi tiết BL, và thời hạn thanh lý vào sổ tàu.
Ví dụ:
Cut off SI 9:00 18 Feb (SI: shipping instruction: chi tiết BL): là trước 9:00 18/2 shipper phải gửi SI cho hãng tàu.
Cut off CY 17:00 18 Feb: là trước 17:00 18/2 shipper phải hạ cont (ở cảng) và thanh lý vào sổ tàu xong.
Luôn phải báo cho shipper cả 2 vấn đề này khi được hỏi " tàu này closing time/cut off khi nào"

VANLOG LOGISTICS
27 Thang Long, ward 4, Tan Binh dist, HCM
0916632018
 
Top