Thảo luận Có Được Hoàn Trả Thuế GTGT Nếu Khai Bổ Sung Do Khai Sai Thuế Suất

Bài viết
3
Reaction score
0
Thời gian gần đây, Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T&N có thắc mắc về việc điều chỉnh khai bổ sung do khai sai thuế suất thì có được hoàn thuế GTGT hay không? và đề nghị cơ quan hải quan có hướng dẫn.

Do khai sai về thuế suất, nếu khai bổ sung thì có được hoàn trả số tiền thuế GTGT hay không?

Quy định pháp luật về thuế


Để DN nắm được cụ thể các quy định liên quan đến chính sách thuế trong lĩnh vực hải quan, theo Tổng cục Hải quan, tại điểm m khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT; khoản 12 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính quy định: “Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, compa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học” áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

>>>>>> Xem thêm: khóa học báo cáo quyết toán hải quan

Liên quan đến việc khai bổ sung, tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan quy định: “Người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây: “Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ đến giấy ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm. Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

tax-refund.jpg


Điểm b khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa NK như sau: “khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan. Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép XNK; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau: Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra. Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Quy định đối với việc xử lý tiền thuế nộp thừa, khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế quy định: “Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt”.

Thủ tục xử lý tiền thuế

Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC. Thẩm quyền xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T&N nghiên cứu các quy định nêu trên và đối chiếu với hồ sơ hải quan, hàng hóa thực tế NK để xác định cụ thể.

Nếu thuộc trường hợp khai bổ sung do khai sai về thuế suất thuế GTGT dẫn đến số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T&N có thể liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục NK để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Hy vọng thông tin được chia sẻ tại Diễn đàn xuất nhập khẩu sẽ hữu ích tới bạn đọc.

>>>>Xem nhiều: học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt?
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top