Có nhiều ngày "on board" cùng một tờ trình

Phan Thị Bình

New member
Bài viết
2
Reaction score
1
Quy tắc xác định ngày giao hàng đối với trường hợp có nhiều ngày “on board” cho cùng 1 lần xuất trình. Có 3 trường hợp thường gặp sau:

Tình huống 1: l/c cấm giao hàng từng phần và phần có chuyển tải

Nếu trên B/L có nhiều ngày “on board” hoặc có nhiều b/l thể hiện hàng hoá được xếp lế cùng một con tàu, tại các cảng được phép, cùng một tuyến đường, thì ngày “on board” muộn nhất được xem là ngày giáo hàng cho lần xuất trình đó.

Tình huống 2: l/c cho phép giao hàng từng phần

Do được phép giao hàng từng phần, nên sẽ có nhiều B/L thể hiện hàng hoá được xếp lên các con tàu khác nahu, tại các cảng được phép, thì ngày “on board” sớm nhất được xem là ngày giao hầng cho lần xuất trình đó.

Tình huống 3: Trên B/L thể hiện có chuyển tải

Do b/l thể hiện chuyển tải và thể hiện ngày “on board” xếp lên con tàu ( các con tàu) chuyển tải, thì: ngày “on board” sớm nhất (tức ngày xếp hàng lên con tàu đầu tiên) được xem là ngày giao hàng cho lần xuất trình đó; ngày “on board” lên con tàu chuyển tải ko được xem là ngày giao hàng.

Trong mọi trường hợp, ngày giao hàng phải trong thời hạn hiệu lực của LC và trong thời hạn giao hàng theo quy định của LC ( nếu có).
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top