Cơ sở pháp lý điều chỉnh vận tải bằng container

Cẩm Lệ

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Vận tải bằng container là hình thức vận tải được sử dụng rất phổ biến trong vận chuyển hàng hóa quốc tế. Vậy cụ thể những vấn đề về pháp lý, cơ sở pháp lý điều chỉnh vận tải bằng container như thế nào? Mình muốn chia sẻ với mọi người trên web logistics nhé.

Hợp đồng vận chuyển: trong trường hợp có Hợp đồng

Trường hợp không có Hợp đồng vận chuyển: Mặt sau của vận đơn là bằng chứng Hợp đồng chuyển chở:

• Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vân đơn đường biển (International Convention for the unification of certain rules relating to Bills of lading)- Công ước Brussel 1924/ Quy tắc Hague

• Nghị định thư sửa đổi Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển- Quy tắc Hague Visby 1968 -Nghị định thư SDR 1979

• Công ước của Liên hiệp quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển (United Nation Convention on the carriage of goods by sea)- Công ước/ Quy tắc Hamburg 1978

Công ước Brussel 1924/ Quy tắc Hague

Trách nhiệm người chuyên chở:

-Cung cấp tàu có khả năng đi biển

- Trách nhiệm với hàng hóa: chuyên chở, chăm sóc, bảo quản hàng hóa trong suốt quá trình chuyên chở.

Trách nhiệm cấp vận đơn cho người chuyên chở

Miễn trách người chuyên chở:

Trừ khi có sự thiếu mẫn cán hợp lý, người chuyên chở và tàu sẽ không phải bồi thường trong một số trường hợp sau:

+Sơ suất của thuyền trường và thủy thủ tàu

+Cháy, thiên tai, chiến tranh, hành động thù địch, bắt giữ, bạo động, cứu nạn, hao hụt tự nhiên, lỗi của người gửi hàng, ẩn tỳ.....

+ Sự đi chệch hướng tàu cứu trợ, khiếu nại sau 1 năm kể từ ngày giao hàng, người gửi hàng khai sai về tính chất hàng hóa

Thời hạn trách nhiệm: 1 năm kể từ ngày giao hàng hoặc ngày hàng hóa đáng lẽ phải giao.

Trách nhiệm từ khi khi khi cần cẩu móc vào kiện hàng đến khi móc cẩu rời khỏi kiện hàng

Giới hạn bồi thường: tối đa 100 bảng Anh/kiện

Công ước Visby 1968: quy tắc Hague Visby

Điểm khác: - Giới hạn trách nhiệm: 10.000 franc vàng nếu không kê khai giá trị. Franc vàng là đồng tiền có chứa 65.5 mg vàng với độ nguyên chất là 900/1000

Nghị định thư SDR 1979L 2SDR/kg hoặc 666.77 SDR/kiện

- Người chuyên chở và chủ tàu sẽ không được hưởng giới hạn trách nhiệm nếu có chứng minh tổn thất xảy ra do thiếu sót của người chuyên chở.

- Đối với vận chuyển container: đơn vị kiện trong container được coi là đơn vị kiện để bổi thường.

Quy tắc Hamburg 1978:

Điểm khác: SDR/kg hoặc835 SDR/ kiện

Chậm giao hàng: 2.5 lần tiền cước

Bộ luật hàng hải Việt Nam: áp dụng nếu hợp đồng tham chiếu đến hoặc vận chuyển nội địa
 

Thành viên trực tuyến

Top