Cơ sở trách nhiệm của trách nhiệm của người chuyên chở hàng không

Thanh nghị Phạm

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Vấn đề về Cơ sở trách nhiệm của trách nhiệm của người chuyên chở hàng không hơi sâu xa vĩ mô nhưng mình nghĩ anh em trên web Logistics làm bên chuyên chở hàng air có thể tham khảo nhé.

Theo Công ước Vacsava 1929

Thời hạn trách nhiệm: người chuyên chở chịu trách nhiệm đối với hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển bằng máy bay (trong cảng hàng không, trong máy bay, hoặc bất cứ nơi nào nếu máy bay phải hạ cánh ngoài cảng hàng không)

=> “từ sân bay đến sân bay”

Cơ sở trách nhiệm: người chuyên chở chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mất mát, hư hỏng và chậm giao hàng xảy ra trong quá trình VTHK

Miễn trách: nếu người chuyên chở chứng minh được:

+ Anh ta, người làm công hoặc đại lý của anh ta đã áp dụng các biện pháp cần thiết hợp lý để tránh thiệt hại hoặc không thể áp dụng những biện pháp phòng tránh như vậy

+ Thiệt hại do lỗi trong việc hoa tiêu, chỉ huy hoặc vận hành máy bay

Giới hạn trách nhiệm

Hàng có kê khai giá trị: bồi thường theo giá trị kê khai

Hàng không kê khai giá trị:

Hàng hóa: 250Fr vàng/kg hoặc tương đương 1kg kể cả phụ phí

Hành lý ký gửi: bồi thường như hàng hóa

Hàng lý xách tay và tư trang: 5000Fr vàng/hành khách

Hành khách: 125 000Fr vàng/hành khách

NĐT Hague 1955: điểm khác

Xóa bỏ miễn trách của người chuyên chở đối với những tổn thất do lỗi của hoa tiêu, chỉ huy hoặc vận hành máy bay

Người chuyên chở được miễn trách đối với ẩn tỳ, nội tỳ hoặc bản chất
 

Thành viên trực tuyến

Top