Chia sẻ Có thể sử dụng các phiên bản trước phiên bản incoterms 2020 hay không?

susan

New member
Bài viết
14
Reaction score
1
Có thể sử dụng các phiên bản trước phiên bản Incoterms 2020 để thỏa thuận các điều kiện giao hàng trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, việc sử dụng các phiên bản cũ sẽ không phản ánh đầy đủ các thay đổi và điều chỉnh mới nhất của bộ quy tắc và có thể gây ra những tranh chấp pháp lý. Do đó, việc sử dụng phiên bản mới nhất, tức Incoterms 2020, là lựa chọn tốt nhất để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các điều kiện giao hàng được thỏa thuận trong thương mại quốc tế.
 
Top