Có thể thay thế chứng từ sai sót được không

Thảo Thảo XNK

New member
Bài viết
8
Reaction score
1
UCP600 không có điều khoản nào quy định là chứng từ phải phù hợp ngay trong lần xuất trình đầu tiên cả. Hơn nữa, để L/C trở thành công cụ thanh toán hiệu quả chứ k phải công cụ từ chối thanh toán. do đó nếu L/C không quy định chứng từ phải phù hợp ngay lần xuất trình đầu tiên thì người hưởng có thể thay thế các chứng từ sau sót bằng chứng từ phù hợp miễn là xuất trình chứng từ lần sau phải thực hiện trong thời hạn hiệu lực của L/C và tuân thủ điều 14c UCP600 nhé
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top