Có thể thông báo L/C qua một ngân hàng, nhưng thông báo sửa đổi L/C thông qua một ngân hàng khác không?

Phùng Hiên

New member
Bài viết
1
Reaction score
0

Trần anh đức

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Theo khoản d, Điều 9 UCP 600:
Ngân hàng sử dụng dịch vụ của Ngân hàng thông báo hoặc Ngân hàng thông báo thứ hai để thông báo tín dụng thì cũng phải sử dụng ngân hàng này để thông báo bất cứ sự sẳ đổi nào liên quan đến tín dụng".
Như vậy, không thể thông báo L/C qua một ngân hàng, còn sửa đổi L/C lại thông báo qua một ngân hàng khác, mà việc thông báo L/C và các
 

Lina12we

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Я не очень доверяю банку. Есть отдельный тег и все тут. И если вам нужен кредит, я перехожу на https://loanexpert.vn/. Во-первых, потому что все прозрачно, а во-вторых, очень быстро.
 
H

Herain

Guest
Nếu bạn sử dụng dịch vụ tín thường như vậy, cố gắng https://cashcat.vn/. Ở đây anh có thể nhận được một khoản vay nhanh chóng trước tiền lương của bạn. Nó là rất tiện nếu bạn cần phải mua một cái gì đó ngay bây giờ, nhưng tiền vẫn còn chờ đợi một thời gian dài.
 

Thành viên trực tuyến

Top