Hướng dẫn Công Bố 54 Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan Mới, Sửa Đổi, Bổ Sung, Bãi Bỏ

Bài viết
1
Reaction score
0
Công bố 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

Quyết định số 2065/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính.

I. Quy định về 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

Trong đó, 54 thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan cụ thể:

1. Thủ tục hành chính mới: 04

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 28

3. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 22

Quyết định này Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 1 điểm A mục 1; số thứ tự 1 điểm B mục 1; số thứ tự 11, 12, 13 điểm C mục 1; số thứ tự 2, 14 điểm B mục 2; số thứ tự 3, 4, 7, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 44, 53, 54, 86, 88 điểm C mục 2 phần I Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

>>>>>> Xem thêm: khóa học báo cáo quyết toán hải quan

II. Danh mục 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính


SttTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnVăn bản quy định thủ tục hành chínhGhi chú
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
A. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan
1Thủ tục thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩuHải quanChi cục Hải quanThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018).
2Thủ tục thông báo hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia côngHải quanChi cục Hải quanThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018).
3Thủ tục đưa hàng về bảo quảnHải quanChi cục Hải quanĐiều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018
4Thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất hoặc đưa trở lại KNQ đối với hàng hóa gửi KNQ đã đưa ra cửa khẩu xuất nhưng không xuất được hoặc chỉ xuất được một phần.Hải quanChi cục Hải quanKhoản 11 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 59 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

SttSố hồ sơ TTHCTên TTHCTên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thếLĩnh vựcCơ quan thực hiệnGhi rõ TTHC được sửa đổi, bổ sung đã được công bố tại Quyết định nào của Bộ Tài chínhGhi chú
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
A. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan
1Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuếThông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chínhHải quanTổng cục Hải quanSố thứ tự 1 (Điểm A mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2Thủ tục xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuKhoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanTổng cục Hải quanSố thứ tự 19 (Điểm A Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3Thủ tục xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuKhoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính
HảiquanTổng cục Hải quanSố thứ tự 19 (Điểm A Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ- BTC ngày 25/12/2015
4Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừaThông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021Hải quanChi cục Hải quan, Cục Hải quan, Tổng cục Hải quanSố thứ tự 13 (điểm B mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính.
5Thủ tục gia hạn nộp thuếThông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021Hải quanChi cục Hải quan, Cục Hảiquan, Tổng cục Hải quanSố thứ tự 1 (điểm B mục 2), Số thứ tự 3 (điểm A mục 2), số thứ tự 6(điểm Cmục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính.
B. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Cục Hải quan
1Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuThông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chínhHải quanCục Hải quanSố thứ tự 2 (Điểm CMục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ cấp Cục Hải quanThông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chínhHải quanCục Hải quanSố thứ tự 3 (Điểm B Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
C. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan
1Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ cấp Chi cục Hải quan- Nghị định 100/2016/NĐ-CP;
- Thông tư số 39/2018/TT-BTC
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 5 (Điểm Cmục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2017
2Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quanNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 10 (Mục 2) Quyết định 2628/QĐ-BTC
3Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quanNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 11 (Mục 2) Quyết định 2628/QĐ-BTC
4Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoàiNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 12 (Mục 2) Quyết định 2628/QĐ-BTC
5Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan đưa vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan hoặc tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuếNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 13 (Mục 2) Quyết định 2628/QĐ-BTC
6Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnhThông tư số 39/2018/TT- BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chínhHQChi cục Hải quanSố thứ tự 82 (Mục 2) Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014
7Thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa trung chuyển tại cảng biểnNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 27 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
8Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển độc lậpNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 11 (Điểm CMục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
9Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoàiNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 36 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
10Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia côngNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 38 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
11Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượnNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 37 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
12Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tái nhập trở lại Việt NamNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 55 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
13Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuấtNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSTT 5 (điểm CMục 1) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
14Thủ tục đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, để xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, hàng tiêu dùng nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuấtNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSTT 10 (điểm CMục 1) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
15Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài theo quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSTT 7 (điểm CMục 1) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
16Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; Thủ tục mua bán hàng hóa giữa Doanh nghiệp chế xuất với Doanh nghiệp nội địa; Thủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuất; Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp; Thủ tục đối với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công, bên nhận gia công được sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để cung ứng cho hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài;
Thủ tục đối với nguyên liệu, vật tư do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam cung cấp theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài
Điểm b, điểm d khoản 1 Điều 61, Điều 63, khoản 2 và khoản 3 Điều 75, Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 41 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
17Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lầnNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 40 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
18Thủ tục hủy tờ khai hải quanNghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 16 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
19Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu- Luật Quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016;
- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;
- Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
- Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 15 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
20Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu;
Thủ tục đối với phế liệu, phế phẩm được phép xuất khẩu ra nước ngoài;
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu;
Thủ tục đối với phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất được phép bán vào thị trường nội địa;
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công
Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 12 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
21Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;
thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công;
Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài;
thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;
thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài
Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 13 (Điểm C Mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính


SttSố hồ sơ TTHCTên TTHCTên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHCLĩnh vựcCơ quan thực hiệnGhi rõ TTHC bị bãi bỏ đã được công bố tại Quyết định nào của Bộ Tài chínhGhi chú
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
A. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan
1Thủ tục xét miễn thuế đốivới trường hợp hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được).Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
(Bãi bỏ các điều quy định về xét miễn thuế gồm Điều 107, 108, 109, 110 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015)
Hải quanTổng cục Hải quanSố thứ tự 1 điểm Amục 1 phần I Quyết định số 2770/QĐ- BTC ngày 25/12/2015
B. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Cục Hải quan
1Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)Thông tư số 39/2018/TT-BTCHải quanCục Hải quanSố thứ tự 14 (Điểm B mục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2017
2Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạoKhoản 1 Điều 2 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
(Bãi bỏ các điều quyđịnh về xét miễn thuếgồm Điều 107, 108, 109, 110 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015)
Hải quanCục Hải quanSố thứ tự 1 điểm B mục 1 phần I Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
C. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan
1Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuThông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chínhHải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 2 (Điểm B Mục 2) Quyết định số2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
2Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuếNghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính
Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 44 (Điểm CMục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
3Thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩuTheo khoản 1 Điều 2 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chínhHải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 30 (Điểm c Mục 2) Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
4Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập gia công cho thương nhân ra nước ngoài trongthời gian thực hiện hợp đồng gia côngĐiều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018)Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 54 (Điểm c Mục 2) Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
5Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia côngĐiểm a khoản 1 Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 40 Điều 1 Thông tư39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018)Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 39 Điểm c Mục 2) Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
6Thủ tục mua bán hàng hóa giữa Doanh nghiệp chế xuất với Doanh nghiệp nội địaKhoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018)Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 11 (Điểm CMục 1) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
7Thủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuấtKhoản 3 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2016)Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 12 (Điểm CMục 1) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
8Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếpĐiều 63 Thông tư38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 45 Điều 1 Thông tư số39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018)Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 53 (Điểm CMục 2) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
9Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoàiĐiểm a Khoản 1 Điều 61 Thông tư38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018)Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 33 (Điểm CMục 2) Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
10Thủ tục xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩuKhoản 2 Điều 70 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018)Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 29 (Điểm CMục 2) Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
11Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩuKhoản 1 Điều 70 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018)Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 28 (Điểm CMục 2) Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
12Thủ tục đối với phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất được phép bán vào thị trường nội địaKhoản 4 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018)Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 13 (điểm CMục 1) Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
13Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoàiKhoản 2 Điều 67 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày20/4/2018)Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 35 (Điểm C Mục 2) Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
14Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoàiKhoản 3 Điều 61 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018)Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 34 (Điểm CMục 2) Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
15Thủ tục bảo lãnh chungThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 4 (Điểm CMục 2) Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
16Thủ tục bảo lãnh riêngThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.Hải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 3 (Điểm CMục 2) Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
17Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩuCông văn 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chínhHải quanChi cục Hải quanSố thứ tự 86 (Điểm CMục 2) Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
18Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Hảiquan, Cục Hải quan; thuốc chữa bệnh là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt định mức miễn thuế nhưng do người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về cho thân nhân tại Việt Nam là gia đình có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không nơi nương tựa; hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế, hàng nhập khẩu theo điều ước quốc tếKhoản 1 Điều 2 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
(Bãi bỏ các điều quyđịnh về xét miễn thuế gồm Điều 107, 108, 109, 110 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015)
Hải quanChi Cục Hải quanSố thứ tự 7 điểm Cmục 2 phần I Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
19Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuếThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.Hải quanChi Cục Hải quanSố thứ tự 88 điểm Cmục 2 phần I Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015


Hy vọng thông tin được chia sẻ tại Diễn đàn xuất nhập khẩu sẽ hữu ích tới bạn đọc.

>>>>Xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top