Chia sẻ Công bố sản phẩm Dệt may

nghia

Member
Bài viết
50
Reaction score
1
THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY

Công bố hợp quy về formaldehyt trong sản phẩm dệt may

Kính gửi: Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may

Ngày 23 tháng 10 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehy và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT). QCVN: 01/2017/BCT quy định:
- Tại Điểm 1.1.1. “1.1.1. Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn này được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chuẩn này”.
- Tại Điểm 1.3.1 “1.3.1 Đưa ra thị trường Việt Nam: là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác.
- Tại Khoản 3.1. “… Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR)…”
Theo quy định, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 kèm theo QCVN: 01/2017/BCT (trừ các sản phẩm có mã HS 9619), khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR.

Theo Quy chuẩn QCVN 01;2017/BCT thì các loại sản phẩm dệt may sau phải được chứng nhận hơp quy:
Đối với mức giới hạn hàm lượng formaldehyt:
Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá các giá trị quy định nêu tại bảng sau:
TT
Nhóm sản phẩm dệt may
Mức giới hạn tối đa (mg/kg)
1
Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi
30
2
Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da
75
3
Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da
300


- Đối với mức giới hạn hàm lượng các amin được chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo
Hàm lượng mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg


Chúng tôi chuyên cung cấp chứng nhận Hợp quy cho hàng dệt may trên toàn quốc.

Quý khách hàng cần bất cứ giải đáp nào về dịch vụ chứng nhận hợp quy dệt may, chúng tôi luôn sẵn sàng được hỗ trợ, xin liên hệ hotline 0904676796 hoặc để lại thông tin liên lạc dịch vụ hỗ trợ 24/7. Chúng tôi luôn cam kết cung cấp và đáp ứng mọi yêu cầu chứng nhận hợp quy một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất cho Quý khách hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hotline
: 0904 676 796 / Mr Nghĩa
Email: hopquydetmay@gmail.com
 

Đính kèm

  • 1. VBHN 21.2017.TT-BCT - 07.2018.TT-BCT - 20.2018.TT-BCT - 42.2019.TT-BCT- So 36.pdf
    267.5 KB · Lượt xem: 0
  • 2. QCDM 13. 10 2017 (VPC sua).pdf
    280.5 KB · Lượt xem: 0
  • 3. Phu luc QCVN (VPC sua).pdf
    702.9 KB · Lượt xem: 0
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top