Công nghệ Blockchain trong vận tải hàng hóa

Bài viết
1
Reaction score
0
Với sự lên ngôi của công nghệ 4.0, Blockchain hiện được khá nhiều người quan tâm, đặc biệt là lĩnh vực vận tải hàng hóa

1.Vài nét về Blockchain

Công nghệ Blockchain được hiểu là cơ sở dữ liệu trong phân cấp lưu trữ và truyền tải thông tin trong khối thông tin được liên kết với nhau bằng các mã hóa. Công nghệ này được mở rộng theo thời gian. Mỗi khối sẽ hoạt động độc lập, được quản lý bởi người tham gia hệ thống mà không thông qua đơn vị trung gian.

Khi một khối thông tin được ghi vào hệ thống Blockchain thì không thể thay đổi, chỉ có thể thêm thông tin trong trường hợp nhận được sự đồng ý của mọi người.

Bằng cách cho phép phân phối các thông tin kỹ thuật số nhưng không được sao chép, công nghệ blockchain đã tạo ra xương sống cho nhiều hoạt động trên internet.

2.Ứng dụng hoạt động của Blockchain trong vận tải hàng hóa

Căn cứ vào 4 yếu tố để thành lập một khối thông tin vào Blockchain.

  • Phải có giao dịch:
Trước tiên, trong khối thông tin này phải có mua bán hay trao đổi giữa những người tham gia. Đơn cử là việc đặt hàng.

  • Giao dịch phải được xác minh:
Các thông tin được giao dịch trên hệ thống sẽ được ghi lại

  • Lưu trữ giao dịch trong Block:
Một khi bạn đã giao dịch thì các thông tin được xác minh và lưu trữ, bạn có thể xem lại lịch sử giao dịch bất cứ lúc nào bằng cách vào đề mục “Quản lý đơn hàng”

  • Khối thông tin phải nhận được hash(hàm chuyển đổi giá trị sang giá trị khác)
Chỉ khi nhận được hash thì khối mới được thêm vào Blockchain

Blockchain được ứng dụng vào vận tải hàng hóa:

Ứng dụng của Blockchain trong vận tải hàng hóa nhằm mục đích minh bạch thông tin và loại bỏ các thủ tục giấy tờ rườm rà. Có hai ứng dụng chính trong lĩnh vực này:

-Ứng dụng trong quản lý và theo dõi việc vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu, trong một hệ thống minh bạch và không thể sửa đổi;

-Ứng dụng trong hợp đồng thông minh (smart contract) thay thế cho các thủ tục giấy tờ phức tạp, giúp đẩy nhanh tiến độ vận chuyển hàng hóa.
 
Top