Giải đáp Công việc Trưởng phòng nhân sự

HRchannels

Member
Bài viết
205
Reaction score
0
Trưởng phòng hành chính nhân sự là vị trí quản lý cao cấp trong một tổ chức hoặc công ty, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến hành chính và nhân sự. Trưởng phòng hành chính nhân sự đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự, quản lý quy trình tuyển dụng, đào tạo, phát triển và quản lý hiệu suất nhân viên.
>>> Xem thêm: Tuyển dụng trưởng phòng nhân sự

Chức năng của Trưởng phòng nhân sự​

Quản lý chính sách và chiến lược nhân sự: Trưởng phòng nhân sự đảm nhận vai trò chủ đạo trong xây dựng, phát triển và triển khai chính sách, quy trình và quy định nhân sự của tổ chức. Họ phải đảm bảo rằng các chính sách nhân sự phù hợp với mục tiêu và chiến lược tổ chức.
Tuyển dụng và tuyển chọn: Trưởng phòng nhân sự định hướng và quản lý quá trình tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên mới. Điều này bao gồm xác định nhu cầu nhân sự, thiết kế vị trí công việc, đăng tin tuyển dụng, tham gia phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp.
Đào tạo và phát triển: Trưởng phòng nhân sự đảm nhận trách nhiệm xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của tổ chức. Họ phải đưa ra kế hoạch đào tạo, tổ chức các khóa học, chương trình đào tạo nội bộ và đảm bảo rằng nhân viên có đủ kỹ năng và năng lực để làm việc hiệu quả.
Quản lý hiệu suất và đánh giá: Trưởng phòng nhân sự phải xây dựng hệ thống quản lý hiệu suất công bằng và minh bạch trong tổ chức. Họ cần thiết lập mục tiêu và tiêu chí đánh giá hiệu suất, đánh giá và cung cấp phản hồi cho nhân viên, đồng thời phát triển kế hoạch cải thiện hiệu suất cá nhân.
>>> Việc làm tiếng Trung

Nhiệm vụ của Trưởng phòng nhân sự​

Quản lý chính sách nhân sự: Xây dựng, triển khai và duy trì các chính sách và quy trình liên quan đến nhân sự trong tổ chức. Đảm bảo rằng các chính sách này tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với mục tiêu và chiến lược tổ chức.
Tuyển dụng và tuyển chọn: Định hướng và thực hiện quá trình tuyển dụng, tuyển chọn và thu hút nhân viên mới. Bao gồm việc xác định nhu cầu nhân sự, thiết kế vị trí công việc, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc ứng viên, phỏng vấn và đánh giá, thương lượng hợp đồng lao động.
Đào tạo và phát triển: Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của nhân viên trong tổ chức. Tạo ra kế hoạch và chương trình đào tạo, tổ chức khóa học, hội thảo và hoạt động phát triển năng lực để nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc của nhân viên.
Quản lý hiệu suất: Đề xuất, thiết lập và quản lý hệ thống đánh giá hiệu suất nhân viên. Cung cấp phản hồi và hỗ trợ cho nhân viên trong việc cải thiện hiệu suất cá nhân và đáp ứng yêu cầu công việc. Thực hiện các biện pháp đối phó với hiệu suất không đạt yêu cầu.
Quản lý mối quan hệ lao động: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lao động và các quyền lợi của nhân viên. Giải quyết các vấn đề và tranh chấp lao động, tạo ra môi trường làm việc công bằng, an toàn và hòa đồng.
 

Thành viên trực tuyến

Top