Cước biển = 0 với lô hàng FOB

Hằng chóe

New member
Bài viết
2
Reaction score
1
Công ty mih nhập khẩu 1 lô hàng lẻ (điều kiện FOB) nhưng do đóng chung cont với lô hàng FOB khác có số lượng cont rất lớn cũng mua từ cùng nhà xuất khẩu đó. Vì thế, mà đơn vị vận tải không thu thêm cước biển cho lô hàng lẻ này. Chứng từ của hai lô hàng (Hợp đồng, Bill of Lading, Packing List, Invoice) đã tách riêng. Như vậy, khi khai báo chúng tôi có được phép khai báo điều kiện FOB, phí vận tải = 0 và cần phải xuất trình chứng từ gì để chứng minh hay không?
Mình cảm ơn ạ.
 

Hòa Loan

New member
Bài viết
3
Reaction score
1
Mình thấy có bạn chia sẻ bài như này. b tham khảo xem ok k?
Căn cứ quy định tại điều 5 thông tư 39/2015 của BTC thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 điều này.

Đồng thời, theo quy định tại điều 6 thông tư 39 thì trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại điều 13 và điều 15 thông tư này như sau:

Điều 6. Phương pháp trị giá giao dịch

1. Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

2. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu. Bao gồm các khoản sau đây:

a) Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại;…”

Trường hợp khai báo cho 02 lô hàng khác nhau và các chứng từ liên quan được lập riêng biệt thì công ty căn cứ thông tin dữ liệu trên hóa đơn thương mại để khai báo trị giá thực tế cho phù hợp các điều khoản được thoả thuận theo hợp đồng và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top