D/O là gì? Thực hiện lấy lệnh giao hàng như thế nào?

Bài viết
1
Reaction score
1
Lệnh giao hàng là chứng từ mà công ty vận chuyển có thể là hàng tàu hoặc forwarder phát hành ra nhằm hướng cho đơn vị lưu giữ hàng tại cảng, kho giao hàng cho chủ hàng.

Lệnh giao hàng là chứng từ quan trọng để làm thủ tục tại cảng khi kiểm hóa, lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành, và khi lấy hàng từ kho, cảng. Có 2 loại D/O được phân loại theo người phát hành như sau:

a.House D/O do Forwarder cấp phát cho chủ hàng

Lệnh giao hàng của đại lý vận chuyển là lệnh đại lý vận chuyển ban hành để yêu cầu người nắm giữ hàng phải đưa hàng cho người nhận (doanh nghiệp nhập khẩu). Tuy nhiên không thể chỉ dùng lệnh này để nhận hàng mà bạn yêu cầu phải có thêm D/O do hàng tàu cấp.

b.Master D/O do hãng tàu cấp phát cho Forwarder

Lệnh giao hàng của hãng tàu là lệnh hãng tàu cấp phát để yêu cầu người đang giữ hàng giao hàng cho người nào đó. Khi forwarder nắm trong tay D/O mà hãng tàu cấp phát cho mình và giao lại cho doanh nghiệp nhập khẩu cùng với Bill gốc của hãng tàu thì người nhập khẩu mới đủ điều kiện nhận hàng.

1.Bộ chứng từ khi lấy D/O

Sau khi nhận được B/L và giấy báo hàng đến từ hãng tàu và có được bộ chứng từ đầy đủ cùng với một vài giấy giới thiệu từ bên công ty khách hàng gửi sang nhân viên giao nhận sẽ đến hãng tàu hoặc một đại lý giao nhận khác (trong trường hợp lệnh nổi) để lấy lệnh. Với các trường hợp thông thường để đi lấy lệnh giao hàng cần mang những chứng từ sau:

  • Giấy giới thiệu (bản gốc)
  • Chứng minh nhân dân người đi lấy lệnh
  • Thông báo hàng đến (bản photo)
  • Vận đơn photo (1 bản, nên đầy đủ cả 2 mặt) nếu sử dụng Surrenderred B/L
Nhiều hãng có bản photo sẵn, những có hãng tàu lại yêu cầu chủ hàng đem B/L photo để họ đóng dấu, lấy về làm chứng từ hải quan.

  • Vận đơn gốc (1 bản):
Lưu ý cần có giám đốc công ty ký tên + đóng dấu trong và dấu chức danh vào mặt sau vận đơn gốc; nếu không có, nhiều hãng sẽ yêu cầu phải nộp cả 3 bản gốc. Đối với hợp đồng thanh toán bằng L/C, khi đến hãng tàu nhận bộ lệnh giao hàng, nhân viên phải mang vận đơn gốc có ký hậu của ngân hàng và giấy giới thiệu của công ty.

2.Việc lấy D/O thực hiện trong trường hợp nào?

Lệnh giao hàng được lấy sau khi tàu cập cảng, hãng tàu hoặc Forwarder gửi giấy báo hàng đến cho người nhận hàng. Về cơ bản, lấy lệnh giao hàng có thể diễn ra trước hoặc sau hoặc song song với việc làm thủ tục Hải quan vì nó độc lập với quy trình làm Thủ tục hải quan.

- Đối với lô hàng nguyên FCL: Thông thường sau khi tàu vào cảng khai thác ít nhất 8-12h bạn mới xuống cảng đổi lệnh và lấy hàng được (vì cảng còn phải nhập dữ liệu máy tính).

- Đối với lô hàng lẻ LCL: Thông thường phải mất 2 ngày để khai thác hàng về kho (vì kho hàng còn phải làm thủ tục kéo container từ cảng về kho và khai thác từ container vào kho.

3.Các loại phí phải nộp khi lấy D/O

Nếu đơn vị muốn thực hiện lấy D/O, cần phải thực hiện đóng đầy đủ các khoản phí sau cho hãng tàu:
  • Phí D/O
  • Phí vệ sịnh container
  • Phí THC
  • Handling
  • Phí CFS
Các loại phí cụ thể sẽ được thông báo trong giấy báo hàng đến hoặc có thể kiểm tra trực tiếp với hãng tàu hoặc với forwarder.

Với hàng nguyên container thì trên D/O sẽ được đóng dấu “hàng giao thẳng” còn nếu nhà nhập khẩu hạ hàng và cắt chì tại bãi thì trên D/O sẽ được đóng dấu là “hàng rút ruột”. Thông thường, bộ lệnh giao hàng có bốn bản do hãng tàu cung cấp để người nhận hàng làm giấy cược container, gia hạn, đối chiếu Manifest và in phiếu giao nhận container.

Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top