Chia sẻ Đăng ký nhãn hiệu tại CAMPUCHIA (Cambodia) như thế nào?

Thiên Di

New member
Bài viết
10
Reaction score
0
Việc đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia không chỉ mang lại lợi ích cá nhân cho chủ sở hữu mà còn góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và bền vững. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (Cambodia) gồm những gì và lệ phí ra sao. Cùng tìm hiểu bài viết sau đây nhé.

Xem nhanh
1. Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (cambodia) để làm gì?2. Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Campuchia gồm những gì?3. Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền4. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia5. Trình tự đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia6. Thời gian hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký tại Campuchia7. Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia8. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia9. Thông tin liên hệ

1. Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (cambodia) để làm gì?​

Campuchia đã áp dụng nguyên tắc “first-to-file” – nộp đơn đầu tiên, tương tự Việt Nam. Thời điểm nộp đơn là yếu tố quyết định trong trường hợp có nhiều nhãn hiệu tương tự nhau cùng đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia, trừ trường hợp có yêu cầu về quyền ưu tiên. Theo đó, nếu có nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trùng nhau hoặc tương tự với nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự thì quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa được cấp cho người nào nộp đơn đăng ký trước tại Bộ Thương mại Campuchia. Vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia nên thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt để bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, đối với các nhãn hiệu đơn sắc, trong nhiều trường hợp, có thể khó đăng ký được các loại nhãn hiệu này nếu không có bằng chứng về việc sử dụng.
Campuchia cũng là quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid tại quốc gia này.
đăng kí nhãn hiệu campuchia

2. Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Campuchia gồm những gì?​

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Campuchia phải có những nội dung sau:
 • Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu
 • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
 • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
 • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
 • Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được nộp trong vòng một tháng kể từ ngày nộp đơn. Bản dịch sang tiếng Khmer của tài liệu ưu tiên có thể được yêu cầu theo thẩm định viên.

3. Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền​

Để được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu phải nộp bản sao Giấy uỷ quyền (POA) có công chứng cho Đại diện sở hữu trí tuệ tại Campuchia trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

4. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia​

4.1. Thành phần hồ sơ và tài liệu yêu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

 • Họ và tên đầy đủ cũng như địa chỉ của người nộp đơn;
 • Mẫu nhãn hiệu (20 mẫu) với kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 50mm x 50mm;
 • Bản dịch và phiên âm của nhãn hiệu nếu nhãn hiệu không phải bằng tiếng Anh;
 • Mã Vienna của nhãn hiệu (nếu có);
 • Nhóm hàng hóa/dịch vụ dự định đăng ký;
 • Thông tin về quyền ưu tiên theo Hiệp định Paris (nếu có), bao gồm số đơn đăng ký, ngày ưu tiên, quốc gia. Bản sao chứng nhận của đơn ưu tiên và bản dịch tiếng Anh có thể được nộp sau khi đã nộp đơn;
 • Bản ủy quyền công chứng từ người nộp đơn. Bản ủy quyền cần được công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự. Một bản ủy quyền có thể được nộp cho nhiều đơn. Bản sao hoặc bản fax có thể được chấp nhận khi nộp đơn, nhưng sau đó phải nộp bản gốc.

4.2. Phương thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia​

Để nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia, quý khách hàng có thể nộp bằng các phương thức nộp đơn sau:
Nộp trực tiếp: Quý khách hàng có thể đến trực tiếp tại văn phòng của Cục Sở hữu Trí tuệ Campuchia để nộp đơn và các tài liệu liên quan.
Gửi Qua Bưu Điện: Quý khách hàng có thể gửi đơn đăng ký và tất cả các tài liệu cần thiết thông qua dịch vụ bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh đến địa chỉ của Cục Sở hữu Trí tuệ Campuchia.
Nộp trực tuyến qua website: https://efiling.cambodiaip.gov.kh/efiling/. Khi nộp đơn trực tuyến quý khách cần chú ý đến việc thanh toán phí liên quan theo hướng dẫn của Cục Sở hữu Trí tuệ Campuchia.

5. Trình tự đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia​

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu
Người nộp đơn có thể tự tiến hành tra cứu sơ bộ nhãn hiệu trên hệ thống thông tin đăng ký nhãn hiệu của Campuchia tại địa chỉ https://www.cambodiaip.gov.kh/SearchMark.aspx hoặc sử dụng dịch vụ của các đại diện sở hữu trí tuệ để tiến hành tra cứu chuyên sâu.
Cách sử dụng hệ thống thông tin trên có nhiều điểm tương tự như hệ thống WIPO Publish hiện hành tại Việt Nam.
Bước 2: Nộp đơn và theo dõi tiến trình đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia
Người nộp đơn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Thương mại Campuchia. Sau khi được tiệp nhận, đơn đăng ký sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định đơn như sau:
 • Thẩm định về hình thức: 1-2 tháng kể từ ngày nộp đơn;
 • Thẩm định nội dung: 06-07 tháng kể từ ngày công bố đơn;
Trong các trường hợp có sai sót, cơ quan sở hữu trí tuệ sẽ yêu cầu bổ sung hoàn thiện hoặc có văn bản dự định từ chối đơn nếu không thể bổ sung, sửa chữa hoặc không có phản hồi về việc bổ sung, sửa chữa đơn đăng ký từ người nộp đơn trong vòng 45 ngày.
Bước 3: Cấp bằng hoặc từ chối cấp bằng
Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu không có sai sót gì và đáp ứng các điều kiện bảo hộ, cơ quan sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp bằng. Thời gian cấp bằng sẽ là: 02 tháng từ ngày ra quyết định. Tuy nhiên, nhãn hiệu sẽ có hiệu lực sử dụng kể từ ngày nộp đơn mà không cần chờ đến ngày cấp bằng.

6. Thời gian hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký tại Campuchia​

Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Campuchia là mười năm kể từ ngày đăng ký, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Đơn gia hạn phải được nộp trước ngày nhãn hiệu hết hạn. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm 6 tháng khi trả thêm phụ phí.

7. Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia​

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia được quy định tại Điều 110 của Luật Nhãn hiệu, Tên thương mại và Nhãn hiệu tập thể của Campuchia. Theo đó, lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia bao gồm lệ phí quốc gia và lệ phí dịch vụ của tổ chức đại diện.
Lệ phí quốc gia cho việc đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia được quy định như sau:
Đối với nhãn hiệu hàng hóa:
 • 40 đô la Mỹ cho một nhóm sản phẩm/dịch vụ
 • 80 đô la Mỹ cho hai nhóm sản phẩm/dịch vụ
 • 120 đô la Mỹ cho ba nhóm sản phẩm/dịch vụ
 • 160 đô la Mỹ cho bốn nhóm sản phẩm/dịch vụ
 • 200 đô la Mỹ cho năm nhóm sản phẩm/dịch vụ
Đối với nhãn hiệu dịch vụ:
 • 40 đô la Mỹ cho một nhóm sản phẩm/dịch vụ
 • 80 đô la Mỹ cho hai nhóm sản phẩm/dịch vụ
 • 120 đô la Mỹ cho ba nhóm sản phẩm/dịch vụ
 • 160 đô la Mỹ cho bốn nhóm sản phẩm/dịch vụ
 • 200 đô la Mỹ cho năm nhóm sản phẩm/dịch vụ

8. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia​

Theo quy định về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia, tất cả các khoản phí nộp đơn, đăng công báo và cấp bằng sẽ phải nộp tại cùng một lúc tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Nếu có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá mới nhất và cạnh tranh nhất.
Thiên Di với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung cũng như đăng ký nhãn hiệu nói riêng sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những dịch vụ pháp lý để giúp các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa một cách đơn giản – dễ dàng – tiết kiệm thời gian và chi phí hợp lý nhất. Thiên Di sẽ thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu nhãn hiệu tại Campuchia;
Thiên Di sẽ giúp khách hàng:
 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu nhãn hiệu trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Campuchia.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).
Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Thiên Di để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

9. Thông tin liên hệ​

Địa chỉ: Số 60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 0981 317 075- 0979 181 949 - 028.6293 9377
Email: info@luatthiendi.com
Website: luatthiendi.com
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top