Đăng ký tờ khai xuất khẩu EDC

Bài viết
3
Reaction score
0
1. Giới thiệu về nghiệp vụ:

(1) Nghiệp vụ EDC sử dụng để:

- Gọi ra màn hình ‘‘Thông tin đăng ký tờ khai xuất khẩu EDC’’ do hệ thống phản hồi cho người khai sau khi người khai thực hiện xong nghiệp vụ EDA;

(2) Cách gọi ra màn hình nhập liệu EDC:

Chọn nghiệp vụ EDC từ menu của hệ thống VNACCS

2. Đối tượng sử dụng nghiệp vụ:

Những đối tượng sau được sử dụng nghiệp vụ EDC, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện đi kèm chi tiết tại bảng dưới đây:

dang-ky-to-khai-xuat-khau.PNG


3. Nhập dữ liệu

(1) Màn hình nhập liệu:

Người khai hải quan chọn nghiệp vụ EDC từ menu của VNACCS, sẽ xuất hiện màn hình sau:

clip_image110.gif


(2) Hướng dẫn nhập liệu:

- Chỉ tiêu “Số tờ khai” là duy nhất và bắt buộc phải nhập liệu;

- Nhập số tờ khai cần gọi ra (12 ký tự).

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống

(1) Trường hợp nhập thông tin bị lỗi:

- Hệ thống sẽ báo lỗi tham chiếu chi tiết tại ‘Danh sách mã kết quả xử lý lỗi’;

- Trường hợp bị lỗi ngoài danh sách trên hệ thống báo lỗi theo mã “00000-0000-0000” .

(2) Trường hợp nhập thông tin chính xác:

Hệ thống xuất ra ‘‘Thông tin đăng ký tờ khai xuất khẩu EDC’’ cho người nhập liệu, giao diện như sau:

clip_image112.gif


clip_image113.gif


clip_image115.gif


clip_image116.gif


clip_image117.gif


clip_image119.gif


(3) Sau khi nhận được màn hình ‘Thông tin đăng ký tờ khai EDC’ do hệ thống phản hồi, người khai thực hiện tiếp thao tác gửi, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai:

- Nếu không đủ điều kiện đăng ký tờ khai, hệ thống không chấp nhận đăng ký tờ khai và sẽ phản hồi lại cho người khai hải quan biết rõ lý do không chấp nhận;

- Nếu đủ điều kiện thì hệ thống chấp nhận đăng ký tờ khai và phản hồi các bản thông tin sau:

dang-ky-to-khai-xuat-khau-.PNG
 

Thành viên trực tuyến

Top