Chia sẻ Danh sách các quốc gia trên thế giới kèm mã nước Alpha 3, Mã Alpha 2, Châu lục

Bài viết
287
Reaction score
3
Danh sách các quốc gia trên thế giới – Bạn làm xuất nhập khẩu? Bạn có khi nào bị khách hàng hỏi Quốc gia này nằm ở châu lục nào không? Hoặc thậm chí là trong các văn bản giấy tờ, bạn có bị nhầm mã của các nước? Nếu có thì bạn nên tham khảo ngay tại đây, trong bài viết này.

Dưới đây là danh sách các quốc gia trên thế giới kèm mã Quốc gia 3 ký tự, Mã quốc gia 2 ký tự, Châu lục, Quốc khánh, tên Tiếng Việt, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam để các bạn dễ dàng tra cứu.

Trong danh sách các nước này bao gồm:

  • Mã quốc gia 2 ký tự: Mã Alpha 2 hay ISO 3166-1 alpha-2 là những mã quốc gia có hai ký tự trong tiêu chuẩn ISO 3166-1 đại diện cho quốc gia và lãnh thổ được tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) phát hành
  • Mã quốc gia 3 ký tự: Mã Alpha 3 hay ISO 3166-1 alpha-3 là mã hiệu quốc gia chứa 3 ký tự được định nghĩa ở ISO 3166-1 đại diện cho quốc gia và vùng lãnh thổ bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO
  • Tên Tiếng Việt: Tên đã được Việt Hóa theo cách đọc của Người Việt
  • Châu lục: vị trí địa lý của quốc gia, vùng lãnh thổ trực thuộc châu lục nào
  • Quốc khánh: Ngày quốc khánh của quốc gia đó. Quốc khánh có thể là National day hoặc independence day
  • Ngày thiết lập quan hệ Ngoại Giao: Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt nam
Danh sách các nước kèm mã Alpha 3, Mã Alpha 2, Châu lục
Các quốc gia trên thế giới kèm mã nước, Mã Alpha 2, Châu lục

Click vào link này để xem danh sách đầy đủ:
danh-sach-cac-quoc-gia-kem-ma-nuoc-alpha-2-768x480.jpg
 

minmin9

New member
Bài viết
8
Reaction score
0
"Mã Alpha 3 hay ISO 3166-1 alpha-3 là mã hiệu quốc gia chứa 3 ký tự được định nghĩa ở ISO 3166-1 "
 

Thành viên trực tuyến

Top