Địa điểm khai báo trên tờ khai

Quyền Vũ

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan:
- Trên phần mềm Ecus chúng ta phải khai báo 2 hoặc 3 địa điểm là "địa điểm xếp hàng"; "địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến” và "địa điểm xếp hàng chờ lên xe chở hàng". Vậy địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan chính là: "địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến”.
- Mình xin nhắc lại một chút về "địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến”. Có 2 trường hợp:
Trường hợp 1:
- Đối với các doanh nghiệp đã được cấp mã địa tập kết hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Công văn 4351/TCHQ-GSQL ngày 22/04/2014 của Tổng cục Hải quan thì sử dụng mã này để khai báo trên Hệ thống VNACCS khi làm thủ tục hải quan.
Trường hợp 2:
- Đối với doanh nghiệp chưa được cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc phát sinh kho, bãi tập kết mới thì việc khai báo mã địa điểm tập kết hàng hóa được thực hiện như sau:
+ Sử dụng mã chung của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để khai báo – Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến trên tờ khai hải quan xuất khẩu;
+ Đồng thời khai báo cụ thể địa chỉ của kho hàng nơi tập kết hàng hóa vào phần ghi chú hoặc địa điểm xếp lên xe chở hàng trên tờ khai hải quan xuất khẩu.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top