Địa điểm, người kiểm tra, giấy tờ chứng minh phẩm chất hàng hóa

Thủy cốc

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Địa điểm kiểm tra phẩm chất

Trong thương mại quốc tế, phẩm chất hàng hóa thường được kiểm tra lại một trong ba địa điểm sau đây:

- Cơ sở sản xuất hàng, tại đây có thể có đại diện của người mua hoặc không. Trong trường hợp đại diện của người mua tham gia thì hợp đồng hai bên phải quy định thêm những vấn đề khác có liên quan: Chi phí đi lại, ăn ở, trách nhiệm của người đại diện…

- Tại đại diện giao nhận hàng, cách này thường được áp dụng trong mua bán ngoại thương. Tuy nhiên, việc quy định này phải phù hợp với các điều kiện thương mại quốc tế: FOB, CIF…

- Tại nơi sử dụng hàng hóa, thường áp dụng khi mua bán các loại máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất… Khi đó chất lượng hàng hóa sẽ được đánh giá bởi các biên bản nghiệm thu, chạy thử…

b.Người kiểm tra

Trong thương mại quốc tế kiểm tra phẩm chất thường do:

- Người sản xuất thực hiên theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các quốc gia.

- Do công ty giám định thực hiện theo sự ủy thác, thuê mua dịch vụ của các bên.

c. Giấy tờ chứng minh

Trong mua bán quốc tế, thường gặp các loại giấy chứng nhận phẩm chất khác nhau:

- Giấy chứng nhận phẩm chất có tính chất sơ bộ. Nếu cấp giấy này người mua có quyền kiểm tra lại hàng hóa, kết quả kiểm tra lại sẽ làm cơ sở để thanh toán tiền hàng

- Giấy chứng nhận phẩm chất có giá trị pháp lý cuối cùng. Nếu cấp giấy này, người mua sẽ mất quyền khiếu nại, trừ phi người mua chứng minh được người bán có lỗi
 

Thành viên trực tuyến

Top