ĐIỀU CHỈNH BILL, MANIFEST ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI TCS

Đào Thu Anh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
ĐIỀU CHỈNH BILL, MANIFEST ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI TCS
Hồ sơ yêu cầu: (nộp 2 bộ đầy đủ):
1. Danh sách vận tải đơn chính, thứ cấp có nội dung chỉnh sửa của TCS (03 bản) có đóng dấu đỏ của TCS;
2. Vận tải đơn chính MAWB (bản photo có dấu và chữ ký của Giám đốc DN);
3. Vận tải đơn thứ cấp (bản photo có dấu và chữ ký của Giám đốc DN);
4. Công văn đề nghị sửa đổi bổ sung của DN (lưu ý có cam kết mở tờ khai hay chưa? Nếu có trong công văn phải thể hiện số tờ khai. Ngày đăng ký, chi cục mở, phân luồng);
5. Điện xác nhận của Đại diện Hãng hàng không / Đại lý đầu nước ngoài về nội dung chỉnh sửa (01 bản tiếng Anh và bản dịch có dấu tròn của Doanh nghiệp), trên email phải thể hiện địa chỉ email của đầu nước ngoài;
6. Giấy ủy quyền (có xác nhận dấu bằng dấu và chữ ký của Giám đốc Doanh nghiệp) nếu người ký trên hồ sơ không phải giám đốc;
7. Biên bản hàng hóa bất thường, manifest sân đỗ nếu hồ sơ yêu cầu chỉnh về trọng lượng trên Mawb và Manifest.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top