Điều khoản bao bì trong hợp đồng ngoại thương

miss u

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Trong điều khoản về bao bì, các bên giao dịch thường phải thoả thuận với nhau những vấn đề về yêu cầu chất lượng bao bì, trách nhiệm cung cấp và giá cả của bao bì. Cùng tìm hiểu về thông tin của các Điều khoản bao bì này trên cộng đồng xuất nhập khẩu nhé.
1.Phương pháp quy định chất lượng của bao bì
Để quy định chất lượng của bao bì, người ta có thể dùng một trong hai phương phap sau đây:
a.Quy định cụ thể các yêu cầu về bao bì
- Yêu cầu về vật liêu làm bao bì
- Yêu cầu về hình thức của bao bì
- Yêu cầu của kích cỡ của bao bì
- Yêu cầu về đai nẹp của bao bì
b.Quy định chung
Quy định chất lượng bao bi phải phù hợp với một phương thức vận tải nào đó.
Hoặc quy định đóng gói hàng hoá phù hợp với tính chất của hàng.
Sở dĩ người ta có thể quy định chung chung như vậy, mà vẫn hiểu được là vì trong buôn bán quốc tế đã hình thành một số tập quán quốc tế về các loại bao bì.
Đương nhiên, phương thức quy định các yêu cầu cụ thể của bao bì có nhiều ưu điểm hơn phương pháp quy định chung chung. Song nó đòi hỏi mỗi bên giao dịch phải có trình độ nhất định về kiến thức và kinh nghiệm cả trong lĩnh vực thương phẩm, lẫn trong lĩnh vực vận tải,…
2.Phương pháp cung cấp bao bì
Một là, bên bán cung cấp bao bì, đồng thời với việc giao hàng cho bên mua.
Hai là, bên bán ứng trước bao bì để đóng gói hàng hoá nhưng sau khi nhận hàng, bên mua phải trả lại bao bì.
Ba là, bên bán yêu cầu bên mua gửi bao bì trước để đóng gói, sau đó mới giao hàng.
3.Phương thức xác định giá cả của bao bì
Việc tính giá của bao bì có thể có mấy trường hợp:
- Giá cả bao bì được tính vào giá cả của hàng hoá, không tính riêng.
- Giá cả của bao bì do bên mua trả tiền riêng thường được áp dụng khi trị giá bao bì khác xa so với trị giá hàng.
- Giá cả của bao bì được tính như giá cả của hàng hoá theo phương pháp “Cả bì coi như tính”
Trên đây là các thông tin cần thiết về Điều khoản bao bì trong hợp đồng ngoại thương, nếu bạn có vấn đề gì thảo luận về chủ đề này tại weblogistics vui lòng để lại bình luận ngay phía dưới bài viết này.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top