Thảo luận Điều Kiện CPT Trong Incoterms 2020

Lưu Thành Thông

New member
Bài viết
13
Reaction score
0
Chia sẻ tại diễn đàn xuất nhập khẩu về điều kiện CPT | Carriage Paid To – Cước phí trả tới

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I.Nội dung điều kiện CPT cần lưu ý


CPT là cụm từ viết tắt của Carriage Paid To, có nghĩa là cước phí trả tới. Đây được biết đến là một trong những điều kiện của Incoterm, nó được áp dụng trong mọi phương thức vận tải hiện nay.

CPT là điều kiện liên quan tới cước phí giữa bên bán bên mua

CPT là điều kiện liên quan tới cước phí giữa bên bán bên mua

Theo điều kiện Incoterm 2010 CPT thì phía bên bán có trách nhiệm phải thanh toán cước phí vận chuyển hàng hóa tới địa điểm giao nhận cụ thể đã chỉ định. Còn bên mua sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí bảo hiểm rủi ro cho hàng hóa từ bên bán sang bên mua.

Bên nào chịu trách nhiệm chi trả nếu áp dụng điều kiện CPT Incoterms 2020?

Theo điều kiện CPT trong Incoterms 2020 thì tùy từng loại chi phí thì mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm chi trả riêng. Cụ thể:

Các khoản chi phí mà bên bán phải thanh toán
- Phí làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa

- Thanh toán các khoản phí liên quan đến việc đưa hàng đến và giao cho đơn vị vận chuyển đầu tiên.

- Chi phí vận chuyển hàng hóa tới cảng đích theo hợp đồng

- Chi phí thực hiện các chứng từ, thủ tục cho người mua.

- Khoản tiền vận chuyển hàng hóa qua các nước quá cảnh theo hợp đồng.

Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm về các khoản phí tương ứng

Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm về các khoản phí tương ứng

Các loại chi phí do người mua chi trả
- Các khoản phí liên quan tới hàng hóa (trừ các loại phí làm thủ tục xuất khẩu và phí đã có trong hợp đồng) kể từ thời điểm bên vận chuyển đầu tiên nhận hàng.

- Phí làm hàng tại cảng đích và vận chuyển đến khó.

- Phí Local Charges tại cảng đích (trừ các khoản phí mà bên bán chịu)

- Chi phí phát sinh do phía bên mua không kịp thông báo cho bên bán về thời điểm và địa điểm nhận hàng.

- Các khoản phí liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu

II.Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện FCA incoterms 2020

- Cung cấp hóa đơn, chứng từ thương mại cùng các giấy tờ liên quan đúng trong hợp đồng.

- Có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa an toàn đến đơn vị vận tải đầu tiên tại địa điểm giao hàng vào thời gian đúng thỏa thuận.

- Thuê và làm hợp đồng vận tải để đưa hàng hóa đến cảng đến theo đúng quy định.

- Đóng gói hàng hóa đúng cách để đảm bảo quá trình vận chuyển an toàn.

- Làm thủ tục xuất khẩu, cũng như cung cấp các thông tin, giấy tờ để phía bên mua làm thủ tục nhập khẩu hàng.

- Thông báo cho bên mua về quá trình giao hàng cho bên vận tải, cũng như cung cấp thông tin đã giao hàng an toàn.

- Không bắt buộc phải mua bảo hiểm, nhưng cần cung cấp thông tin để bên mua chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa.

Trong hoạt động thương mại quốc tế phải tuân thủ đúng điều kiện CPT

Trong hoạt động thương mại quốc tế phải tuân thủ đúng điều kiện CPT

III.Nghĩa vụ của người mua theo điều kiện FCA incoterms 2020

- Chịu trách nhiệm về mọi tổn thất, rủi ro liên quan tới hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao cho đơn vị vận chuyển đầu tiên.

- Làm thủ tục liên quan tới nhập khẩu hàng hóa

- Thực hiện các thủ tục thông quan để nhập khẩu hàng.

- Thông báo chính xác cho người bán về địa điểm giao hàng tại cảng đích và thời gian nhận hàng.

- Không có trách nhiệm phải làm hợp đồng vận tải hay bảo hiểm.

Quy định về trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa trong CPT Incoterms 2020
Theo điều kiện CPT trong Incoterm 2020 thì không có bên nào sẽ chịu trách nhiệm về việc mua bảo hiểm hàng hóa. Nhưng khi người mua muốn mua bảo hiểm để phòng tránh rủi ro thì phía bên bán cần phải cung cấp thông tin để hỗ trợ bên mua thực hiện việc này.

Đồng thời, người bán còn phải chịu mọi rủi ro, chi phí để cung cấp thông tin cho phía người mua để phục vụ quá trình mua bảo hiểm hàng hóa.

Hy vọng kiến thức xuất nhập khẩu này sẽ hữu ích công việc và học nghiệp vụ xuất nhập khẩu của bạn!

Nguồn tham khảo: http://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/
 
Top