Điều kiện nào an toàn hơn và linh hoạt hơn cho nhà XK

Bài viết
1
Reaction score
1
E chào các a/c. E là sinh viên nay e có 1 câu hỏi như thế này cần a/c giải đáp giúp em ạ
Điều kiện nào sau đây an toàn hơn và linh hoạt hơn cho nhà XK
-D/P và B/L consigned to importer
-D/P và B/L consigned to collecting bank
-D/P và B/L consigned to oder of collecting bank
-D/P và B/L consigned to oder of shipper and endorsed in blank
 
E chào các a/c. E là sinh viên nay e có 1 câu hỏi như thế này cần a/c giải đáp giúp em ạ
Điều kiện nào sau đây an toàn hơn và linh hoạt hơn cho nhà XK
-D/P và B/L consigned to importer
-D/P và B/L consigned to collecting bank
-D/P và B/L consigned to oder of collecting bank
-D/P và B/L consigned to oder of shipper and endorsed in blank
Phương án 1 rủi ro rất cao cho nhà xuất khẩu. Nếu nhà nhập khẩu ko trả tiền và ko nhận bộ chứng từ thì nhà xuất khẩu sẽ rất khó xử lý hàng hóa vì chỉ nhà nhập khẩu mới lấy được hàng
Phương án 2 và 3 thì k linh hoạt. Việc giao hàng trực tiếp đích danh cho ngân hàng thu hộ hay giao hàng theo lệnh của ngân hàng thu hộ phải có sự đồng ý trước của ngân hàng này. Nếu k có sự đồng ý trước thì ngân hàng thu hộ có quyền từ chối xử lý vận đơn. Mọi rủi ro, mất mát, phí tổn liên quan đến hàng hóa do người xuất khẩu chịu
Phương án cuối thì an toàn và linh hoạt hơn cả. Nếu nhà nhập khẩu k trả tienf và k nhận bộ chứng từ thì hàng hóa và bộ chứng từ vẫn thuộc quyền kiểm soát của nhà xuất khẩu. Nhà xuất khẩu có thể bán hàng cho bất kỳ người mua mới nào mà không gặp cản trở nào
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top