Điều kiện nào để nhập khẩu phế liệu để trở thành nguyên liệu sản xuất

Thủy San

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Nghị định mới này sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Theo đó, phế liệu nhập khẩu dùng để làm nguyên vật liệu sản xuất phải đáp ứng đúng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật bảo vệ môi trường.

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu nhập khẩu phế liệu có quyền:

- Lựa chọn địa điểm làm thủ tục hải quan:
 • Tại cơ quan hải quan quản lý cửa khẩu nhập
 • Tại cơ quan hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu (Nơi sản xuất)
- Lựa chọn địa điểm làm kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu:
 • Tại cửa khẩu nhập
 • Tại cơ quan hải quan nơi có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu
 • Tại cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu
Khi người nhận hàng (theo thông tin trên E-Manifest) có giấy xác nhận đảm bảo đúng và đủ điều kiện về bảo về môi trường trong nhập khẩu hàng phế liệu hiện còn thời hạn hiệu lực và có đủ khối lượng phế liệu nhập khẩu.

Lưu ý: Người nhận hàng (theo thông tin trên E-Manifest) phải thực hiện một văn bản ký quỹ về việc bảo đảm chuyến hàng phế liệu nhập khẩu đó phải khớp với dữ liệu trên E-Manifest. Việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu được quy định tại Điều 57 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Việc kiểm tra hàng hàng hóa, và các điều kiện liên quan trước khi cho phép dỡ hàng hóa xuống cảng thuộc về trách nhiệm của cơ quan hải quan.

Liên quan đến điều kiện trong nhập khẩu, quy định buộc các cá nhân hoặc tổ chức nào có địa điểm sản xuất của doanh nghiệp những dùng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thì phải đáp ứng đúng yêu cầu về luật bảo vệ môi trường:

Những quy định mà đơn vị có cơ sở sản xuất đó phải thực hiện là:
 • Chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
 • Phải xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; không được cho, bán tạp chất đi kèm phế liệu;
 • Phải tái xuất phế liệu không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp không tái xuất được thì phải xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải;
 • Thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định của Chính phủ.

Đối với các Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường;
 • Có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu, xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Các dự án mới xây dựng phải tuẩn thủ theo đúng quy định tại Điều 16b và Điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

Tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ và học xuất nhập khẩu tại https://weblogistics.vn
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top