Điều kiện cấp C/O mẫu GSTP

#1
Để được cấp C/O mẫu GSTP phải đáp ứng các điều kiện sau:

Phải thuộc danh mục hàng được hưởng GSTP của nước nhập.

Phải đáp ứng quy định xuất xứ GSTP
Phải đáp ứng quy định về vận chuyển

Hàng xuất khẩu được coi là đáp ứng quy định xuất xứ GSTP nếu là:

1.Sản phẩm thuần túy Việt Nam; hoặc là

2.Sản phẩm không thuần túy Việt Nam, nhưng

  • Được sản xuất tại Việt Nam với tổng trị giá nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam chiếm không quá 50% trị giá FOB sản phẩm, hoặc
  • Được sản xuất tại Việt Nam với tổng giá trị hàm lượng gốc Việt Nam và các nước GSTP khác chiếm không ít hơn 60% trị giá FOB sản phẩm

Đối với các nước chậm phát triển thị tỷ lệ phần trăm được quy định tại hai điểm trên theo thứ tự sẽ là 60% và 50%