Đối tượng và vai trò của các bên tham gia trong giao dịch thanh toán l/c

Đức Nguyễn

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Trong thanh toán l/c, các bên tham gia và vai trò của họ được thể hiện

1. Người yêu cầu mở (applicant): Là bên mà L/C được phát hành theo yêu cầu của họ. Trong thương mại quốc tế, người mở thường là người nhập khẩu, yêu cầu ngân hàng phục vụ mình phát hành một L/C và có trách nhiệm pháp lý về việc Ngân hàng phát hành trả tiền cho người thụ hưởng L/C.

2. Người thụ hưởng (beneficiary): Là bên hưởng lợi L/C được phát hành, nghĩa là được hưởng số tiền thanh toán của L/C, thường là nhà xuất khẩu. Để nhận được tiền thanh toán, nhà xuất khẩu phải xuất trình cho Ngân hàng phát hành bộ chứng từ phù hợp.

3. Ngân hàng phát hành (NHPH - Issuing Bank): Là Ngân hàng thực hiện phát hành L/C theo yêu cầu của nhà nhập khẩu, nghĩa là nó đã cấp "tín dụng" cho nhà nhập khẩu; đồng thời cam kết thanh toán cho người xuất khẩu khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

4. Ngân hàng thông báo (NHTB - advising bank): Là ngân hàng thực hiện thông báo L/C cho nhà xuất khẩu theo yêu cầu của NHPH. Ngân hàng thông báo cho nhà xuất khẩu.

5. Ngân hàng xác nhận (NHXN - confirming bank): Là ngân hàng bổ sung sự xác nhận chắc chắn, không hủy ngang của mình đối với L/C theo yêu cầu của Ngân hàng phát hành.

6. Ngân hàng được chỉ định (NHĐCĐ- Nominated Bank): Là ngân hàng được NHPH ủy quyền tiếp nhận, kiểm tra và thanh toán bộ chứng từ xuất khẩu phù hợp. Trách nhiệm kiểm tra chứng từ của NHĐCĐ là giống như NHPH.
 

Thành viên trực tuyến

Top