Chia sẻ EcoVadis - Hướng đi cho xuất khẩu hàng hóa

Hoàng Mỹ Hạnh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0

EcoVadisECOVADIS LÀ GÌ ?

Được thành lập vào năm 2007, EcoVadis cung cấp dịch vụ xếp hạng Trách Nhiệm Xã Hội một cách toàn diện cho các Công ty và được phân phối qua nền tảng SaS dựa trên điện toán đám mây.

Xếp hạng EcoVadis bao gồm một loạt các hệ thống quản lý phi tài chính bao gồm các tác động Môi trường, Lao động & Nhân quyền, Đạo đức và Mua sắm bền vững.

ECOVADIS HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?

Đánh giá Trách Nhiệm Xã Hội EcoVadis là một dịch vụ tính phí nhằm đánh giá các tác động bền vững về vật chất của Công ty bạn dựa trên những tài liệu, bằng chứng được ghi chép lại. Việc đánh giá EcoVadis được tổ chức thành 4 giai đoạn: Đăng Ký, Bảng câu hỏi, Phân tích chuyên gia và Kết quả.

Những đánh giá thông qua ghi chép và xem xét tài liệu sẽ được tinh chỉnh thành các phiếu ghi điểm dễ đọc. Cung cấp điểm số từ 0 đến 100 (0-100) và đạt chứng nhận theo Vàng, Bạc, Đồng. Ngoài ra, phiếu ghi điểm cung cấp hướng dẫn về các điểm mạnh và lĩnh vực cải thiện mà các công ty được xếp hạng có thể sử dụng để tập trung nỗ lực phát triển bền vững và phát triển các kế hoạch hành động khắc phục để cải thiện hiệu suất bền vững của họ.

ĐIỂM SỐ CỦA CÔNG TY ECOVADIS LÀ GÌ :

Nhóm EcoVadis. Điểm tổng thể của EcoVadis (0-100) phản ánh chất lượng của hệ thống quản lý CSR của công ty tại thời điểm đánh giá. Mức công nhận EcoVadis CSR được dựa trên phần trăm xếp hạng của EcoVadis của công ty bạn ghi bàn, và một số chủ đề tối thiểu

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ECOVALDIS

Đánh giá EcoVadis tập trung vào 21 vấn đề và được chia thành 4 lĩnh vực chính (như môi trường, việc thực thi về lao động và nhân quyền, việc thực thi cạnh tranh lành mạnh, và thu mua bền vững). 21 vấn đề hay tiêu chí này dựa vào các tiêu chuẩn CSR quốc tế như Global Compact Principles, the International Labour Organization (ILO) conventions (tạm dịch: Quy ước của tổ chức Lao động quốc tế) , tiêu chuẩn của Global Reporting Initiative (GRI), tiêu chuẩn ISO 26000, và bộ quy tắc CERES.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ECOVADIS
Để thúc đẩy sự bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu, các tập đoàn đa quốc gia lớn hợp tác với EcoVadis, tận dụng ảnh hưởng của chi tiêu như một "lực lượng tốt" để đẩy các đối tác thương mại vượt ra ngoài sự tuân thủ.

Những Công ty được đánh giá có thể biết được điểm số của họ so với điểm chuẩn trong ngành của bạn. Việc kết hợp tất cả các kết quả điểm với lĩnh vực cải tiến dẫn đến một cuộc đua đến đỉnh cao trong đó toàn bộ các ngành Công nghiệp cạnh tranh để đạt được thực tiến tốt nhất toàn cầu.

Thông qua đăng ký Doanh nghiệp và các dịch vụ liên quan, EcoVadis cung cấp nền tảng quản lý bền vững thuê ngoài giúp các tổ chức lớn: mời các đối tác thương mại của họ được xếp hạng; quản lý hiệu suất của các đối tác thương mại; cải tiến liên tục.

Các tổ chức mua hàng dễ dàng tích hợp Thẻ điểm EcoVadis vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ (như đăng ký nhà cung cấp, tuân thủ, tìm nguồn cung ứng và quản lý mối quan hệ của nhà cung cấp), thúc đẩy tổ chức của họ đưa ra quyết định mua sắm bền vững hơn, đồng thời khuyến khích các đối tác thương mại phù hợp hơn với thực hành bền vững của họ.

Đến nay, EcoVadis đã đánh giá hơn 50.000 đối tác thương mại trên toàn thế giới, giảm thiểu rủi ro cho một số tổ chức lớn nhất thế giới, đồng thời tác động tích cực đến môi trường, thúc đẩy tính minh bạch và thúc đẩy đổi mới.
 

Đính kèm

  • z4134350012739_51069b3fdce681e0ca19d0854a37d396.jpg
    z4134350012739_51069b3fdce681e0ca19d0854a37d396.jpg
    72.6 KB · Lượt xem: 10

Thành viên trực tuyến

Top