Ghi như thế nào trong ô consignee

Phan Ly

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Thứ nhất, đây là phương thức nhờ thu kèm chứng từ, mà chứng từ lại đại diện cho hàng hóa, nên để kiểm soát được hàng hóa, nhà xuất khẩu không nên lấy B/L loại "Consignee: To Drawee (Importer)". Vì quy định như vậy, nếu nhà nhập khẩu không trả tiền hoặc không chấp nhận trả tiền và không nhận bộ chứng từ, thì nhà xuất khẩu sẽ gặp khó khắn trong việc xử lý hàng hóa, cì chỉ có nhà nhập khẩu mới có quyền hợp pháp nhận được hàng.

Thứ hai, B/L quy định "Consignee: To Collecting Bank". Muốn được ngân hàng thu hộ xử lý hàng hóa thì phải có thỏa thuận trước. Nếu không. ngân hàng thu hộ sẽ được miễn trách nhiệm sử lý hàng nên việc chuyển giao hàng hóa cho người khác (cho nhà nhập khẩu) phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về hành vi ủy quyền nhận hàng trong ngoại thương.

Thứ ba, B/L quy định Consignee: To order of collecting Bank.Cũng như trường hợp trên, để được ngân hàng thu hộ xử lý hàng hóa thì phải có thỏa thuận trước. Vì đây là vận đơn theo lệnh nên việc chuyển nhượng vận đơn bằng thủ tục ký hâu là rất đơn giản và phồ biến.
Chính vì vậy, trong nhờ thu kèm chứng từ, B/L thường quy định theo trường hợp a/.
 

Thành viên trực tuyến

Top