Giải đáp Giải đáp thắc mắc về Finance Manager

HRchannels

Member
Bài viết
207
Reaction score
0
Finance Manager (Quản lý tài chính) là một vai trò quản lý trong lĩnh vực tài chính của một tổ chức hoặc công ty. Finance Manager chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính của tổ chức đó, bao gồm quản lý nguồn vốn, dự báo tài chính, quản lý rủi ro, phân tích tài chính, và chuẩn bị báo cáo tài chính.

Mô tả công việc của Finance Manager​

Quản lý nguồn vốn: Finance Manager đảm nhận vai trò quản lý các nguồn vốn của tổ chức, bao gồm việc định kỳ đánh giá và theo dõi tình hình tài chính, quản lý luồng tiền, và xác định các nguồn vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh.
Dự báo tài chính: Finance Manager phải thực hiện dự báo tài chính để đưa ra các kế hoạch và dự đoán về tình hình tài chính tương lai của tổ chức. Điều này đòi hỏi khả năng phân tích dữ liệu lịch sử, ước tính xu hướng và biến động trong thị trường, và đưa ra các phương án chiến lược dựa trên dự báo tài chính.
Quản lý rủi ro: Finance Manager phải đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính của tổ chức, bao gồm rủi ro liên quan đến thị trường, hợp đồng, lãi suất, và thay đổi quy định pháp lý. Họ phải phân tích và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sự ổn định tài chính của tổ chức.
Phân tích tài chính: Finance Manager thực hiện các phân tích tài chính để đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án và hoạt động của tổ chức. Các phân tích này bao gồm phân tích biên lợi nhuận, điểm hòa vốn, đánh giá chi phí và lợi ích, và đưa ra đề xuất cải tiến hoặc điều chỉnh chiến lược tài chính.
Chuẩn bị báo cáo tài chính: Finance Manager phải chuẩn bị và cung cấp các báo cáo tài chính chính xác và kịp thời cho ban lãnh đạo và các bên liên quan khác. Các báo cáo này bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo dòng tiền, báo cáo tài sản và nợ, và các báo cáo tài chính khác để cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của tổ chức.
Tư vấn và hỗ trợ quyết định: Finance Manager tư vấn và hỗ trợ ban lãnh đạo và các bộ phận khác trong việc ra quyết định chiến lược về tài chính. Họ cung cấp thông tin và phân tích tài chính để đánh giá các kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, và đưa ra các quyết định về tài chính có tính chiến lược cho tổ chức.
>>> Xem thêm: Tuyển dụng Finance Manager lương cao

Nhiệm vụ của Finance Manager​

Finance Manager có nhiều nhiệm vụ khác nhau như xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, theo dõi và phân tích hiệu quả tài chính của các dự án và hoạt động, quản lý vốn đầu tư và tài trợ, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và chuẩn mực tài chính, và tư vấn cho ban lãnh đạo trong việc ra quyết định chiến lược về tài chính.
>>> Quan tâm: Việc làm tiếng Trung tại HRchannels
 

Thành viên trực tuyến

Top