Giải quyết tình huống về xuất nhập khẩu thép

vương khả ngân

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Môtj thương vụ xuất nhập khẩu thép cán nóng xây dựng quy định
- Thép có đường kính 5mm.
- Thanh toán bằng L/C trả ngay, không hủy ngang.
Người xuất khẩu giao hàng và lập bộ chứng từ xuất trình hoàn toàn phù hợp L/C UCP, ngoại trừ hóa đơn thương mại ghi thép cán nóng có đường kính 50mm.
Trong khi thị trường thép rớt giá mạnh, nếu nhận lô hàng này, người nhập khẩu sẽ thua lỗ nặng. Người nhập khẩu quay sang Ngân hàng phát hành để cầu cứu. Do hàng hóa được giao và bộ chứng từ xuất trình không có vấn đề gì, ngoại trừ khác biệt giữa 5mm và 50 mm. Ngân hàng phát hành và người thụ hưởng quyết định bắt lỗi chứng từ vì lý do sai biệt này và từ chối thanh toán.
Ngân hàng thông báo đã phản đối quyết liệt, họ quả quyết rằng hàng hóa đã giao đúng, chứng từ không có sai sót gì, việc khác biệt giữa 5mm và 50mm là do lỗi đánh máy (vì trên thực tế không có loại thép xây dựng nào có đường kính lên tới 50mm), đồng thời Ngân hàng thông báo dẫn chiếu quy định tại điều A23) ISBP 745 như sau:
Misspellings or typing errors
A23) A misspellings or typing errors that does not affect the meaning of a word or the sentence in which it occurs does not make a document discrepant. For example, a description of the goods shown as "mashine" instead of "machine", "fountan pen" instead of " fountain pen" or "modle" instead of "model" would not be regarded as a conflict of data under UCP 600 sub-article 14(d). However, a description shown as, for example, "model 123" instead of "model 321" will be regards as a conflict of data under that sub-article.

Nghĩa là:
A23) Lỗi chính tả hoặc lỗi đánh máy không ảnh hưởng đến nghĩa của từ hoặc câu chứa đựng lỗi đó, thì không làm cho chứng từ trở nên sai biệt. Ví dụ, mô tả hàng hóa viết "mashine" thay vì "machine", "fountan pen" thay vì " fountain pen" or "modle" thay vì "model" sẽ không được xem là có mâu thuẫn với dữ liệu theo quy định của UCP 600 khoản 14(d). Tuy nhiên, mô tả hàng hóa viết, ví dụ "model 123" thay vì "model 321" sẽ bị xem là có mâu thuẫn với dữ liệu theo UCP 600 khoản 14(d).
Theo bạn, ai đúng? Ngân hàng phát hành hay Ngân hàng thông báo?

Trả lời:
Phần thắng đã thuộc về Ngân hàng phát hành. Điều 23 ISBP 745 quy định lỗi chính tả và lỗi đánh máy được chấp nhận với điều kiện là các lỗi này không làm thay đổi nghĩa của từ hay câu. Còn các sai sót về con số thì không được bỏ qua. Rõ ràng là giữa 5 và 50 có sự khác nhau hoàn toàn về con số. Cho dù đó hoàn toàn là lỗi đánh máy, nhưng không vì thế được bỏ qua, và cũng không thể viện dẫn rằng trên thực tế không tồn tại thép xây dựng có đường kính lên tới 5mm. Rõ ràng là "tình ngay, lý gian". Ngân hàng thông báo thua kiện! Người nhập khẩu được một phen hú vía.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top