Giải quyết tranh chấp phát sinh trong thương mại quốc tế

Trần đỗ Nam

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Hướng giải quyết tranh chấp khi xảy ra các trường hợp sau:

Khi bị khiếu nại

Khi xuất khẩu hàng hóa, người xuất khẩu không thể tránh được những khiếu nại, đòi bồi thường từ phía các nhà nhập khẩu do nhiều nguyên nhân khác nhau. KHi bị khiếu nại, người xuất khấu phải làm các công việc:
- Nghiên cứu hồ sơ khiếu nại để xác định rõ lý do khiếu nại, mức độ thiệt hại, mức độ thiệt hại, trị giá bị khiếu nại;
- Trả lời khiếu nại nhanh chóng, nghiêm túc, thận trọng, giải quyết có tình có lý.

Khi bị kiện

Trong trường hợp giải quyết khiếu nại bằng con đường thương lượng không thành công, hai bên đưa nhau ra tòa trọng tài, tòa án kinh tế, thì người xuất nhập khẩu phải làm:
- Nghiên cứu kỹ đơn kiện
- Thuê luật sư, lựa chọn trọng tài
- Chuẩn bị đầy đủ chứng cứ
- Tạo mọi điều kiện để Luật sư, trọng tài viên thu thập chứng cứ
- Cử người tham gia tranh luận tại trọng tài, tòa án
- Chấp hành nghiêm chỉnh phán quyết
 

Thành viên trực tuyến

Top