Giảm thêm nhiều container tồn đọng tại các cảng biển

Giang Tạo

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Do tình trong nhập khẩu phế liệu vào nước ta trong các giai đoạn diễn ra với tình trạng thường xuyên nên Hải quan đã đưa ra nhiều cơ chế, biện pháp để hạn chế tình trạng này. Theo đó, Hải quan sẽ có những bước kiểm soát chặt chẽ, phân loại và giám sát những container và ban hành những phương án xử lý đối với những đơn vị sai phạm, do đó tình tràng các phế liệu bị tồn động và bị giữ lại tại các cảng biển đã có những bước chuyển biến rõ rệt.

Theo công bố mới nhất, tính đến ngày 26/7/2019, tình trạng những container bị lưu giữ hiện còn khoảng 11.488 container giảm gần 2500 container so với tháng trước (số liệu căn cứ theo lượng container được khai báo trên e-manifest)

Với lượng 11.488 container thì có đến 4.204 container là lưu giữ tại cảng biển cho đến thời điểm 26/07/2019 là dưới 30 ngày, lưu giữ từ 30-90 ngày thì có 37 container và trên 90 ngày là 7.247 container (con số này đã giảm 1.337 container so với tháng trước)

Căn cứ cho việc có sự giảm thiểu rõ rệt này là việc Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 406/TCHQ-GSQL yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính; công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất chỉ đạo tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ, công văn số 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019 của Văn phòng Chính phủ, trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện tăng cường các giải pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu chất thải và phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu; hướng dẫn về việc khai sửa, bổ sung manifest về tên người nhận hàng đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu.

Dưới sự áp đặt của cơ quan ban ngành, các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu các chất phế liệu đã có những thay đổi trong cung cách thực hiện
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top