Giấy chứng nhận bảo hiểm (certificate of Insurance) thể hiện do người mô giới bảo hiểm theo sự ủy quyền của một công ty bảo hiểm và nhân danh công ty

Ánh Phạm

New member
Bài viết
4
Reaction score
4
Mình thấy nội dung này khá nan giải và cũng thường gặp, ai cũng quan tâm thì tìm hiểu nhé:
Theo điều 28 (a) UCP quy định: “ một chứng từ bảo hiểm, như hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm hay tờ khai bảo hiểm, phải thể hiện là đã được phát hành và được ký bởi một công ty bảo hiểm, người bảo hiểm hoặc đại lý hoặc người được ủy quyền của họ”

Do đó, nếu L/C yêu cầu một chứng nhận bảo hiểm, mà lại xuất trình một phiếu bảo hiểm (cover note) thì đương nhiên là không được chấp nhận. Nhưng, nếu trên phiếu bảo hiểm lại được tiếp ký bởi công ty bảo hiểm hay người được bảo hiểm; hoặc người phát hành phiếu bảo hiểm nói rõ mình là đại lý đích danh và ký thay mặt bởi công ty bảo hiểm hay người bảo hiểm là được chấp nhận.

Chứng từ bảo hiểm có thể được phát hành trên giấy văn thư của người môi giới bảo hiểm, miễn là chứng từ bảo hiểm được ký bởi công ty bảo hiểm hoặc đại lý hay người được ủy quyền của họ. Người mô giới bảo hiểm có thể ký chứng từ bảo hiểm như là đại lý hay người được ủy quyền cho (hoặc thay mặt cho) công ty bảo hiểm đích danh.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top