Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa trước khi giao hàng thể hiện như thế nào

Phi Đào

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
L/C yêu cầu một giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa trước khi giao hàng (a pre-shipment certificate of quality), thì giấy chứng nhận chất lượng phải thể hiện như thế nào?
 

Phạm Gia Huyền

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
a/ Về người phát hành và nội dung chứng từ:

Theo khoản f, Điều 14 UCP 600:

Nếu tina dụng yêu cầu xuất trình một chứng từ không phải là chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm hoặc hóa đơn thương mại mà không quy định người phát hành hoặc nội dung dữ liệu, thì các ngân hàng sẽ chấp nhận chứng từ như đã xuất trình nếu nội dung của nó đáp ứng chức năng của chứng từ được yêu cầu và ngoài ra còn phải tuân thủ điều 14(d)”.

Như vậy, người phát hành chứng từ là không bắt buộc, ngay cả khi người thụ hưởng phát hành chứng từ cũng được chấp nhận. Nội dung chứng từ phải đáo ứng được chức năng của chứng từ yêu cầu, nghĩa là đó phải là một chứng từ xác nhận về chất lượng hàng hóa, chứ không thể là một chứng từ khác (giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng…) và ngân hàng sẽ chấp nhận nội dung xác nhận chất lượng như thể hiện trên chứng từ. Ngoài ra, nội dung chứng từ còn phải tuân thủ điều 14(d) UCP 600, tức: “Dữ liệu trong một chứng từ không nhất thiết phải giống hệt khi so sánh với tín dụng, bản thân chứng từ và thực hành ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế, nhưng không được mâu thuẫn nhau và không được mâu thuẫn với bất kỳ chứng từ quy định nào khác hoặc với tín dụng”.

b/ Về yêu cầu chứng từ thể hiện sự việc xảy ra trước khi giao hàng, được đáp ứng bằng một trong hai cách sau: học logistics ở đâu

Thứ nhất, chứng từ có tiêu đề là “giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa được thực hiện trước khi giao hàng (pre-shipment certificate of quality).

Thứ hai, nội dung chứng từ thể hiện là việc kiểm tra chất lượng hàng hóa được thực hiện trước khi giao hàng “the examination of quality of the goods was made by date…”, và ngày này phải được thể hiện là trước ngày giao hàng (ngày giao hàng được xác minh trên chứng từ vận tải hoặc được ghi trên chứng từ xuất trình).
 

Thành viên trực tuyến

Top